Sveriges Ingenjörer har i dagarna lämnat sitt yttrande kring förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser. Yttrandet i sig kan nyfikna läsa här. Promemorian ...

Jag tänkte lite på det där – igen – när jag i ett nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv läste om ett seminarium de anordnat som handlade om anställning av utländsk arbetskraft. Syftet var att informera om de aktuella regelverken ...

Det finns många aspekter av en bra ingenjörsutbildning. Det handlar om grundläggande kunskap, specialistkunskap, praktiska inslag, forskningsanknytning, att lära sig förstå sin bransch, vad personer inom yrket gör, att lära sig analysera och skriva egna arbeten och så vidare. (Bilden ovan: ...

Under förbundets jubileumsturné har det ordnats Teknikkollo från Luleå i norr till Malmö i söder. Lågstadieklasser har deltagit och byggt nya uppfinningar av gammalt teknikskrot. Under Teknikkollo har barnen också deltagit i tävlingen Sveriges Minnovatör – där den smartaste uppfinningen  ...

”Det är den enskilde lärarens personliga drivkraft att utforska ny teknik och utmanande arbetssätt som är nyckeln till framgång i klassrummet”, skriver Dennis Hjelmström på Newsmill.  När vi diskuterar bristande teknikintresse bland unga och allt sämre kunskaper ...