Kapitel 1 Jag fick ett mail i slutet av september 2017 som jag först misstänkte var fejk. “Du har genom ett omfattande arbete vaskats fram som en värdig mottagare av årets Polhemspris. Det har skett genom en nomineringskommitté och slutligen ett ...

En enkel men genialisk processor i telefonen som möjliggjorde en revolution i hur vi människor kommunicerar med varandra.  En världsstandard för mobiltelefonen som idag används av fyra miljarder människor.  Det är på tiden att vi hyllar hon som kom på lösningen Laila ...