Idag strejkas det inom ramen för initiativet Fridays For Future (FFF) för lyfta behovet av att arbeta med klimatfrågan. Att öka medvetenheten om samhällsproblem är självklart viktigt, men för att få till förändring i praktiken måste någon göra det faktiska ...

Häromdagen presenterade regeringen som bekant sin budgetproposition. På miljöområdet finns bland annat förslag kring transporter. Man vill införa ett så kallat bonus-malussystem för lätta transporter, dvs personbilar samt lätta lastbilar och bussar. I korthet innebär det att systemet kombinerar en ...

klimatförändringarna

Det är bra att den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen har lyckats enas kring ett förslag till ramverk för klimatpolitiken. En delad syn på klimatfrågans betydelse och hur den i det stora hela bör hanteras är en viktig förutsättning för ...

Miljöteknik, greentech, cleantech. Kärt barn har många namn, även om det inte är helt enkelt att definiera vad det är för något. Klart är dock att ökade krav på ett hållbart samhälle förändrar villkoren för all teknikutveckling och därmed för ...

Johan Sittenfeld, utredare miljö & energi Flera av de teknologier som ska vara en del i omställningen mot grönare teknik innehåller sällsynta material. Det handlar om batterier, katalysatorer, solceller mm som innehåller sällsynta jordartsmetaller som yttrium, lantan och skandium. De fyndigheter som ...