Det talas högt och ljudligt i media om att det råder brist på ingenjörer och att det kommer att bli ännu värre framöver. Vi på Sveriges Ingenjörer ser inte några tydliga tecken på brist på ingenjörer, exempelvis i ingenjörernas lönekuvert. ...

Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari. I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”. Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark ...

2016 lider mot sitt slut och vilket år det har varit! För mig personligen, har det varit ett hektiskt och spännade år, som kröntes av att jag blev Sveriges Ingenjörers Förbundsordförande i mitten på november. Ett år fullt med utmaningar ...

Chefer skall självklart kompetensutvecklas i högre utsträckning, vilket flera höga företrädare för några av de största Saco-anslutna fackförbunden påpekade idag i en artikel på utbildning.se. Jag saknar en lite djupare problematisering i artikeln av de förutsättningar som ges ...