Det talas högt och ljudligt i media om att det råder brist på ingenjörer och att det kommer att bli ännu värre framöver. Vi på Sveriges Ingenjörer ser inte några tydliga tecken på brist på ingenjörer, exempelvis i ingenjörernas lönekuvert. ...

I dagens DN kan vi läsa om en internationell rekryteringskonsult som tagit fram en rapport om brist på kompetens i olika länder. Där stack Sverige ut, följt av USA. I artikeln nämns även att ”följden har blivit ...