Det talas högt och ljudligt i media om att det råder brist på ingenjörer och att det kommer att bli ännu värre framöver. Vi på Sveriges Ingenjörer ser inte några tydliga tecken på brist på ingenjörer, exempelvis i ingenjörernas lönekuvert. ...

Innovation = tillväxt

Den senaste rapporten om världens mest innovativa länder, Bloomberg Innovation Index, visar ett tapp för Sverige från placering två till placering sju i världen. Det är en oroande utveckling eftersom förmågan att utveckla nya produkter och tjänster blir allt ...

Det diskuteras oupphörligen hur Sverige ska kunna möta de framtida behoven av ingenjörsarbetskraft. Hur ska vi kunna utbilda alla dem som ska utveckla och behärska den nya tekniken? får jag höra. Hur ska vi få till stånd den tillväxt som ...

Den senaste tidens rapporter om att svenska företag i huvudsak expanderar utomlands och då särskilt på den kraftigt växande kinesiska marknaden oroar många och bör analyseras noggrant, se exempelvis artikel i Aftonbladet . Sverige och svenska företag har den ...

Mari-Ann Hjulbäck, förhandlingsdirektör Idag uppmärksammar NyTeknik att i de företag och förvaltningar där ingenjörerna är nöjda med dialogen med chefen och med sin kompetensutveckling, ja där har ledningen tydligt kopplat den strategiska kompetensutvecklingen till verksamhetens krav och framtida utveckling. ...