Nyligen presenterades rapporten från den regeringstillsatta utredningen STRUT, som ger förslag på hur Sveriges lärosäten, dvs universitet och högskolor, ska styras och hur resurstilldelningen till dem ska ske framöver. Att det görs en översyn av det nuvarande systemet, som har ...

Alldeles strax, den åttonde maj nämligen, infaller deadline för den som vill lämna synpunkter på regeringens ramförslag för kvalitetssäkringen av högre utbildning. Passa på. I ...