Var gör en ingenjör mest nytta? Frågan ställdes av en klok politiker när Sveriges Ingenjörer presenterade resultatet från pilotprojektet Den första ingenjören för uppdragsgivaren Region Jönköpings län i ANA-nämnden. Projektet Den första ingenjören har tagit fram metoder, verktyg ...

Vi på Sveriges Ingenjörer har länge bekymrats över att ingenjörer som kommer till Sverige av flyktingskäl ställs utanför ingenjörernas arbetsmarknad och hänvisas till andra jobb. Vi är nog många som stött på ingenjörer som till exempel kör taxi. Samtidigt har ...

Mari-Ann Hjulbäck, förhandlingsdirektör Sveriges Ingenjörer anser att förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden i huvudsak ska regleras i avtal. Kollektivavtal fungerar som signalsystem och skapar förutsättningar för långsiktighet och stabilitet. I många länder utanför Norden regleras ...

Olle Dahlberg, utredare arbetsmarknad & utbildning Någon som kommer ihåg den från sin ingenjörsutbildning? Och varför ni lärde er den? Jag måste för min del erkänna att jag inte minns annat än att den flimrade förbi i första årskursens matematik, någon ...

Olle Dahlberg, utredare arbetsmarknad & utbildning Lagom till jul aviserade Jan Björklund återuppståndelsen av gymnasieingenjören, härtill assisterad av Scanias vd Leif Östling tillika ordförande i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Är det en bra idé? Blir dom verkligen ingenjörer? Behövs dom? Ja, ja ...