Allt fler predikar att vi behöver ett hållbart arbetsliv. Varför nu detta fokus på hållbart arbetsliv? Den stärkta folkhälsan ger en ökning i medellivslängd och därmed behöver pensionssystemet reformeras. Vi behöver arbeta längre upp i åldrarna. Glädjande då att ...

Antag att utvecklingen av varor och tjänster (i fortsättningen: produkter) går fortare och fortare. Måste jag då inte byta ut dem fortare och fortare? Antag alltså att jag byter ut bilen, huset, spisen, skjortan och cykeln mot en ny eller mot ...

Efter en tretton år lång tvist gav den brittiska högsta domstolen professor Ian Shanks rätt mot hans tidigare arbetsgivare Unilever. Enligt en artikel från BBC dömdes företaget att betala två miljoner pund för uppfinningen av den teknik som ligger ...

Ökad vaksamhet krävs vid utländska investeringar i Sverige! Sverige är en öppen ekonomi och har en hög andel företag inom olika branscher som säljer sina produkter och tjänster på en global marknad. För att de svenska företagen och den svenska ekonomin ...

Just nu haglar det förslag som ska underlätta arbetskraftsinvandringen. Ett förslag är att införa något som kallas talangvisum. Vad som är talangvisum ska utredas. Det finns med som punkt 21 i 73 punktsprogrammet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och ...