”Att ge nya grupper tillträde till högskolan innebär, allt annat lika, att andra grupper måste lämna ifrån sig platser. I dag återkommer ofta en synpunkt om att breddad rekrytering ska lösas genom att nya platser ska tillföras. Men utvärderingar visar ...

Den här känslan vi har av att det ändå var rätt jobbigt att studera är svår att bortse ifrån. Det var verkligen inte roligt alla gånger, men vi gjorde det ändå. Inte heller förstod vi alltid vad det var bra ...

Det brukar sägas att matematik är ett högstatusämne i skolan. Med detta tror jag att man menar att den som klarar av matten får högre status än den som inte gör det. För mig som matematiker har ämnet hög status ...

Ny statistik från Sveriges Ingenjörer visar att ingångslönerna för ingenjörer, 2016 års löneläge, inte längre skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Vi ser ett antal förklaringar till varför vi äntligen har nått hit. Men vi vill också lyfta ett ...

Livslångt lärande är orden för dagen. Det betyder dock inte att det ska ta hela livet att lära sig något. Dit är vi på väg med ett teknikprogram som på fyra av fem inriktningar inte direkt ger behörighet för högre ...

Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari. I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”. Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark ...