Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari. I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”. Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark ...

I konjunkturrapporten som Almega presenterade den femte maj konstateras att det är ett nytt läge i svensk ekonomi. Flaskhalsar hämmar Sveriges BNP-tillväxt. Samtidigt finns en tydlig trend i att produktionsstrukturen i Sverige blir alltmer specialiserad. För att klara konkurrensen har ...

Så är Arbetskraftsbarometern här igen, SCB:s julkalender med en hel massa luckor att öppna för ivriga små fingrar. Där presenteras en sammanställning av arbetsgivarnas syn på rekryteringsläget under det gångna året för 71 utbildningar, varav tretton ingenjörsinriktningar. Dessutom ...