Antag att utvecklingen av varor och tjänster (i fortsättningen: produkter) går fortare och fortare. Måste jag då inte byta ut dem fortare och fortare? Antag alltså att jag byter ut bilen, huset, spisen, skjortan och cykeln mot en ny eller mot ...

Innovation = tillväxt

Den senaste rapporten om världens mest innovativa länder, Bloomberg Innovation Index, visar ett tapp för Sverige från placering två till placering sju i världen. Det är en oroande utveckling eftersom förmågan att utveckla nya produkter och tjänster blir allt ...

Är tillväxt och en hållbar utveckling möjliga att förena? Eller förutsätter hållbarhet en obefintlig, eller rent av negativ, tillväxt?  På KTH har forskare under 4 år drivit ett program för att bringa ökad klarhet i dessa samband. Projektet ”Bortom BNP-tillväxt: ...

Bildtext: Några av deltagarna på Industridagen den 5 februari. Smart industri, industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, teknikskifte, digitalisering, disruptiva tekniker osv. Alla dessa begrepp rymmer en kärna som lovar stora tekniska framsteg till gagn för företagen, deras medarbetare och hela ...

Det diskuteras oupphörligen hur Sverige ska kunna möta de framtida behoven av ingenjörsarbetskraft. Hur ska vi kunna utbilda alla dem som ska utveckla och behärska den nya tekniken? får jag höra. Hur ska vi få till stånd den tillväxt som ...

Nu är isen bruten. Regeringen har äntligen lagt ett förslag om skattelättnader för personaloptioner för småföretag. En förändring som ger nya möjligheter för småföretag att stärkas upp av ingenjörer. ...