Vårbudgeten presenteras idag av regeringen. På DN debatt går att läsa en sammanfattning, dock med få siffror. Det är mycket allmänt hållet, utan några riktiga nya grepp eller idéer. Det är mycket svårt att gissa ...

Ungdomar med högutbildade föräldrar (3 års högskola eller mer) är klart överrepresenterade i högskolan, rapporterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och SCB strax före jul. Rapporten är alltså inte rykande färsk, och nyhetsvärdet på Twitter således sedan länge förbrukat. Men ...

Så är Arbetskraftsbarometern här igen, SCB:s julkalender med en hel massa luckor att öppna för ivriga små fingrar. Där presenteras en sammanställning av arbetsgivarnas syn på rekryteringsläget under det gångna året för 71 utbildningar, varav tretton ingenjörsinriktningar. Dessutom ...