Vårbudgeten presenteras idag av regeringen. På DN debatt går att läsa en sammanfattning, dock med få siffror. Det är mycket allmänt hållet, utan några riktiga nya grepp eller idéer. Det är mycket svårt att gissa ...

Utan ingenjörer hade samhället inte utvecklats i samma takt som det gör. Ingenjörer förbättrar världen. De bygger vägar, forskar fram nya läkemedel, konstruerar rymdraketer, maximerar solceller, gräver brunnar. De utvecklar röntgenapparater, räknar på g-krafter i berg- och dalbanor och kodar ...

Ungdomar med högutbildade föräldrar (3 års högskola eller mer) är klart överrepresenterade i högskolan, rapporterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och SCB strax före jul. Rapporten är alltså inte rykande färsk, och nyhetsvärdet på Twitter således sedan länge förbrukat. Men ...

Den nya långtidsprognos fram till 2035 som nyss presenterades av SCB bjöd på en liten nyhet också för oss som främst är intresserade av ingenjörer. Till skillnad från tidigare redovisades nämligen högskoleingenjörer och gymnasieingenjörer nu var för ...