Tänk om kvinnor skulle inse att de kan bli lysande ingenjörer? Det får de gärna inse, eftersom det är alldeles sant. Men det är inte min vision. Tänk om kvinnor får klart för sig att ingenjörsyrket varken är tråkigt eller ensamt? Det får ...

Det brukar sägas att matematik är ett högstatusämne i skolan. Med detta tror jag att man menar att den som klarar av matten får högre status än den som inte gör det. För mig som matematiker har ämnet hög status ...