Har CSN förstått sitt uppdrag? Undrar Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborg och samhällspolitiska direktör Peter Larsson i Svenska Dagbladets brännpunkt 18/11.  ”CSN verkar göra som de blir beordrade att göra, men konsekvensen av detta är tusentals olyckliga och osäkra ...

Elisabeth Arbin, utredare Efter de senaste veckornas debatt om återkrav till studenter som fullgjort sina studier så ger högskoleminister Tobias Krantz (FP) CSN i uppdrag att göra studiemedelssystemet mer flexibelt.  CSN ska tillsammans med de tekniska högskolorna komma med förslag på lösningar. Lyssna på ...

Idag bjöd studentkåren på KTH (med back-up från oss på Sveriges Ingenjörer) på soppkök utanför CSN.  Nu när fattigdomen breder ut sig bland flera av studenterna. Tidpunkten var väl vald eftersom aktiviteten inträffade samtidigt som representanter från fyra tekniska högskolor skulle ...

Elisabeth Arbin, utredare I en debattartikel på dn.se skriver Sveriges Ingenjörer tillsammans med rektorer och studentföreträdare för fyra stora tekniska lärosäten att regelverket för studiestöd måste bli mer flexibelt så att utbildningskvalitén kan upprätthållas. 1 500 studenter, merparten teknologer, har ...

Anna Libietis Jacobson, studenthandläggare Sveriges Ingenjörer har tidigare skrivit om att teknologerna har hamnat i kläm mellan reglerna för utbetalning av studiemedel och lärosätenas läroplaner – och dessutom anklagats för fusk. Reglerna måste ses över och en lösning måste till. Fram till ...

Lisa Bondesson, studenthandläggare CSN hotar och anklagar teknologer för fusk. Maken till byråkrati och oflexibilitet har sällan skådats. Många högskolor lägger upp kurserna med tyngdpunkt på den ena terminen vilket resulterar i att en del studenter tar för få ...