Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari. I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”. Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark ...

Hösten 2010 fick ett stort antal studenter ett brev hem på posten. Det var ett kravbrev från CSN; eftersom de inte hade läst 40 veckor under läsåret innan, men fått studiestöd för just 40 ...

Idag var sista dagen som universitet och högskolor, studentkårer och fackliga organisationer fick möjlighet att reagera på den konsekvensutredning som CSN nyligen gjort med anledning av regeringens proposition om ett flexiblare studiemedelssystem tidigare i våras. Upprinnelsen till hela denna historia ...

Har CSN förstått sitt uppdrag? Undrar Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborg och samhällspolitiska direktör Peter Larsson i Svenska Dagbladets brännpunkt 18/11.  ”CSN verkar göra som de blir beordrade att göra, men konsekvensen av detta är tusentals olyckliga och osäkra ...