Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari. I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”. Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark ...

Idag var sista dagen som universitet och högskolor, studentkårer och fackliga organisationer fick möjlighet att reagera på den konsekvensutredning som CSN nyligen gjort med anledning av regeringens proposition om ett flexiblare studiemedelssystem tidigare i våras. Upprinnelsen till hela denna historia ...

Idag var sista dagen som universitet och högskolor, studentkårer och fackliga organisationer fick möjlighet att reagera på den konsekvensutredning som CSN nyligen gjort med anledning av regeringens proposition om ett flexiblare studiemedelssystem tidigare i våras. Upprinnelsen till hela denna historia ...

”Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet” kallas den proposition om förändringar i CSN-reglerna som regeringen idag presenterar. Benämningen är missvisande och regeringens förslag går emot Sveriges Ingenjörer och flertalet remissinstanser. Syftet med utredningen var ju att lösa en situation där ...

Jublet som Jan Björklund möttes av på Chalmers när han lämnade beskedet om att de tekniska utbildningarna ska kunna behålla sina utbildningsplaner utan att studenterna drabbas av återbetalningskrav från CSN har mynnat ut i ett stort frågetecken. Vad händer nu? Teknologerna ...