Testa dina kunskaper: Vad vet du om förändringarna i antalet internationella studenter som börjar på svensk högskola? Fyra korta frågor. Svaren finns längst ned på sidan. 1. Läsåret 2012/13 var andelen internationella nybörjarstudenter: a) 5 procent   b) 15 procent   c) 25 procent 2. Jämfört med 5 år tidigare ...

Internationella studenter är viktiga för Sverige, menar en grupp företagsledare och högskolerektorer på DN Debatt, men i och med att studieavgifter införts har de blivit oroande få. Till detta bidrar enligt artikelförfattarna också det ”blygsamma” stipendiesystemet, som de nu ...

Den som har hårda studier bakom sig förväntar sig mycket från en arbetsgivare. Det gäller särskilt för den crème de la crème av de examinerade som kanske har toppbetyg eller till och med har avlagt doktorsexamen. Förväntningarna är förståeliga – ...

I den pågående debatten om utomeuropeisk arbetskraftsinvandring har från olika håll hävdats hur viktigt systemet är för invandringen av kvalificerad arbetskraft inom teknik och data. Detta kastas nu omkull av nya uppgifter från Arbetsförmedlingen. Under våren skrev t.ex. Thomas Gür ...