Internationella studenter är viktiga för Sverige, menar en grupp företagsledare och högskolerektorer på DN Debatt, men i och med att studieavgifter införts har de blivit oroande få. Till detta bidrar enligt artikelförfattarna också det ”blygsamma” stipendiesystemet, som de nu ...