I dagens DN kan vi läsa om en internationell rekryteringskonsult som tagit fram en rapport om brist på kompetens i olika länder. Där stack Sverige ut, följt av USA. I artikeln nämns även att ”följden har blivit ...

Regeringen är på rätt väg när det gäller genomförandet av Innovationsstrategin men mycket återstår att göra. Det är den samlade slutsatsen efter att Sveriges Ingenjörer har synat de i vårt tycke viktigaste målen. En punkt i strategin är att skapa ...

Efterfrågan på yrkeserfarna civil- och högskoleingenjörer, som den mäts av t ex SCB, har varit mycket hög under flera år. Fullt logiskt har också arbetslösheten bland yrkeserfarna varit låg. Sveriges Ingenjörer medlemmar byter också regelbundet jobb inom företaget/koncernen eller till ...