Vårbudgeten presenteras idag av regeringen. På DN debatt går att läsa en sammanfattning, dock med få siffror. Det är mycket allmänt hållet, utan några riktiga nya grepp eller idéer. Det är mycket svårt att gissa ...

Återigen hänvisas det till kvinnornas bristande kompetens som förklaringsmodell till varför det saknas kvinnor i ledningen. Återigen är det någon annan som ska lösa problemet. Återigen nämns att tillsättning inte ska ske utifrån kön. Erik D Nilsson, hedersordförande för Gotlandsbolaget ...