Att hela Sverige ska leva är en angelägenhet inte bara för dem som bor i glesbygd, utan för oss alla. En god regional utveckling gynnar naturligtvis närområdet men bidrar också till hela landets tillväxt. Många verksamheter kan, eller måste, ligga utanför ...

I den pågående debatten om utomeuropeisk arbetskraftsinvandring har från olika håll hävdats hur viktigt systemet är för invandringen av kvalificerad arbetskraft inom teknik och data. Detta kastas nu omkull av nya uppgifter från Arbetsförmedlingen. Under våren skrev t.ex. Thomas Gür ...

På mitt skrivbord, i mitten av en av högarna strax bredvid skärmen, hittar jag en rapport som Svenskt Näringsliv tog fram i våras. ”Kampen om talangerna”, står det, med underrubriken ”En politik för ökad invandring av högkvalificerad arbetskraft”. Det ...