Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari. I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”. Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark ...

Försvarsministerns uttalande nyligen om att Sverige bör skaffa kryssningsmissiler må i praktiken vara en teknikalitet, men med minst två sidor, väldock ändå värd att betrakta. En tredje faktor jag inte avser att belsysa nedan är att vi sedan mer än 25 år ...

Sverige ligger bra till internationellt när det gäller såväl innovationsförmåga som företagsklimat. Vi har många bildade människor och lång erfarenhet av en global värld. Av någon anledning står det sämre till med vår förmåga att få bolag att växa sig ...