Härom dagen publicerades SCB:s årliga arbetskraftsbarometer. Jag har skrivit om tidigare versioner, men eftersom den ser ut ungefär som den brukar tänkte jag inte orda mycket om detaljerna i den. Arbetsgivarna uppger att det är stor efterfrågan på yrkeserfarna ...

Forskning och utveckling (FoU) leder till tekniska lösningar i form av nya produkter och tjänster vilka ger företagen en ökad lönsamhet. Satsningarna inom FoU bidrar till en ökad omsättning och också nya jobb direkt hos de företag som satsar. I ...

Allt fler predikar att vi behöver ett hållbart arbetsliv. Varför nu detta fokus på hållbart arbetsliv? Den stärkta folkhälsan ger en ökning i medellivslängd och därmed behöver pensionssystemet reformeras. Vi behöver arbeta längre upp i åldrarna. Glädjande då att ...

Antag att utvecklingen av varor och tjänster (i fortsättningen: produkter) går fortare och fortare. Måste jag då inte byta ut dem fortare och fortare? Antag alltså att jag byter ut bilen, huset, spisen, skjortan och cykeln mot en ny eller mot ...

Efter en tretton år lång tvist gav den brittiska högsta domstolen professor Ian Shanks rätt mot hans tidigare arbetsgivare Unilever. Enligt en artikel från BBC dömdes företaget att betala två miljoner pund för uppfinningen av den teknik som ligger ...