Universitet och högskolor är sämre som arbetsplatser jämfört med övriga arbetsplatser för ingenjörer. Det visar Sveriges Ingenjörers rapport ”Högskolans attraktivitet som arbetsplats”. Högskolesektorn ligger faktiskt sämre till på alla studerade parametrar gällande arbetsmiljö och villkor jämfört med andra arbetsmarknadssektorer! I arbetet ...

Av de tjänstemän som förlorade jobbet när AstraZeneca lade ned sin forskning i Södertälje 2012 har idag 85% ny anställning, medan 9% har startat eget företag och 5% är i studier. Det visar TRR Trygghetsrådets nya rapport från ...

Ett sätt att få en uppfattning om innovationskraft och entreprenörskap är att dra slutsatser från många observationer. En ny studie på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen har gått igenom 100 av de viktigaste svenska innovationerna genom tiderna. Ett intressant ...

Regeringen är på rätt väg när det gäller genomförandet av Innovationsstrategin men mycket återstår att göra. Det är den samlade slutsatsen efter att Sveriges Ingenjörer har synat de i vårt tycke viktigaste målen. En punkt i strategin är att skapa ...

De senaste dagarna har Pfizers eventuella köp av AstraZeneca diskuterats flitigt i media. Och det är hög tid. Ett fientligt bud kan komma från Pfizer när som helst och kommer att ligga på en sådan nivå att frestelsen blir stor ...