Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari. I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”. Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark ...

Det finns ingen universallösning för att snabbt öka Sveriges samlade forskningsprestationer. Det finns bara förslag som kan föra utvecklingen i rätt riktning. Jag lyfte ett förslag i Vetenskapsrådets tidning Curie om säkrare anställningar på ...