Sverige ligger bra till internationellt när det gäller såväl innovationsförmåga som företagsklimat. Vi har många bildade människor och lång erfarenhet av en global värld. Av någon anledning står det sämre till med vår förmåga att få bolag att växa sig ...

Vi lever i en tid när rekrytering mer än något annat syns handla om ”generiska kompetenser” och personliga egenskaper, och högst upp på önskelistan står social kompetens. Förutom att det i största allmänhet utarmar våra arbetsplatser, löper vi risken att ...

Jens Nilsson, Lokalföreningsrekryterare för Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna Chefer skall självklart kompetensutvecklas i högre utsträckning, vilket flera höga företrädare för några av de största Saco-anslutna fackförbunden påpekade idag i en artikel på utbildning.se. Jag saknar en lite djupare problematisering i ...