Sverige ligger bra till internationellt när det gäller såväl innovationsförmåga som företagsklimat. Vi har många bildade människor och lång erfarenhet av en global värld. Av någon anledning står det sämre till med vår förmåga att få bolag att växa sig ...

Det underliggande problemet i svensk bostadspolitik är att det finns för få bostäder i attraktiva regioner. Det blir inte fler bostäder för att man får hyra ut sin lägenhet. Bostadsministern  fokuserar dock igen på detta i dagens Expressen debatt. ...

Säger jag till FI:s (Finansinspektionens) beslut att höja riskvikterna för bolån. I måndags morse var mitt kylskåp tomt, jag glömde min bok hemma och dagens första läsning var en artikel som reflekterade kring bolån och  den” komplexa” problematiken. En helt ...

Kom igen! Jag har alltid varit kluven till USA och dess schablon. Något man dock måste ge dem är att de är exekutiva. Det kan inte sägas om svensk kultur. Problematiken med hushållens skulder, den halta och lytta  tillväxten och ...