Patrik Björnström

Patrik Björnström

Roll: Utredare

Skriver om:
Skriver mest om energi, miljö och skatter.

Om mig:
Ägnat mycket tid åt statsvetenskapliga frågor och ekonomisk historia. Tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken

Skrivet av Patrik Björnström

 • En sparad kilowattimmme är inte alltid bäst! av : april 23, 2014

  Regeringens vårbudget som presenterades härom veckan innehöll en hel del intressant läsning. Det innebär skattehöjningar på utifrån samhällets perspektiv icke önskvärd konsumtion. Den innehåller dock utifrån samhällets perspektiv önskvärda skattesänkningar på önskvärd konsumtion. Vad gäller samhällsuppmuntrad konsumtion har jag såväl i ... Fortsätt läsa

 • Fyra energieffektiva kWh ger mer än fem ineffektiva av : mars 3, 2014

  Att spara på energi kan inte vara ett självändamål. Viktigare är hur energin produceras, används och vilka miljöeffekter det ger. Samhällets utveckling har i mångt och mycket varit beroende av tillgång på energi, från värmen av eld till nukleär energi, ... Fortsätt läsa

 • Spola inte bort vår vattenkraft av : februari 17, 2014

  Sveriges vattenkraft har ställts under lupp. Utredningen med det något tungvrickande namnet ”Vattenverksamhetsutredningen” har uppgiften att ge förslag till ändringar av landets vattenrättsliga regler. Delbetänkandet, SOU 2013:69, publicerades i höstas och remissrundan är i full gång. Kort handlar det ... Fortsätt läsa

 • Spännande skatteförslag om mikroproducerad el av : februari 6, 2014

  Till att börja med, jag är av princip emot riktade subventioner, skattelättnader eller andra sätt att snedvrida marknader i syfte att uppnå för den politiska makten olika behjärtansvärda mål. Men, säg den princip som inte tål att modifieras lite i ... Fortsätt läsa

 • Ubåtsaffär sjunker mot botten av : februari 5, 2014

  I dagens Ny Teknik framgår att läget på Kockums är kritiskt. En av Sveriges ingenjörstätaste industrier riskerat att behöva varsla om uppsägningar om inte något händer. Varför nu detta undrar säkert vän av ordning. Att teknik och ingenjörstunga ... Fortsätt läsa

 • Kraftfulla elnät av : januari 24, 2014

  Läste nyligen i NyTeknik att USA ska storsatsa på utveckling av kraftelektronik. Hälften av resurserna kommer från amerikanska energidepartementet och andra hälften från de företag som är med i satsningen. En av orsakerna till satsningen ligger i ... Fortsätt läsa