Patrik Björnström

Patrik Björnström

Roll: Utredare

Skriver om:
Skriver mest om energi, miljö och skatter.

Om mig:
Ägnat mycket tid åt statsvetenskapliga frågor och ekonomisk historia. Tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken

Skrivet av Patrik Björnström

 • Spola inte bort vår vattenkraft av : februari 17, 2014

  Sveriges vattenkraft har ställts under lupp. Utredningen med det något tungvrickande namnet ”Vattenverksamhetsutredningen” har uppgiften att ge förslag till ändringar av landets vattenrättsliga regler. Delbetänkandet, SOU 2013:69, publicerades i höstas och remissrundan är i full gång. Kort handlar det ... Fortsätt läsa

 • Spännande skatteförslag om mikroproducerad el av : februari 6, 2014

  Till att börja med, jag är av princip emot riktade subventioner, skattelättnader eller andra sätt att snedvrida marknader i syfte att uppnå för den politiska makten olika behjärtansvärda mål. Men, säg den princip som inte tål att modifieras lite i ... Fortsätt läsa

 • Ubåtsaffär sjunker mot botten av : februari 5, 2014

  I dagens Ny Teknik framgår att läget på Kockums är kritiskt. En av Sveriges ingenjörstätaste industrier riskerat att behöva varsla om uppsägningar om inte något händer. Varför nu detta undrar säkert vän av ordning. Att teknik och ingenjörstunga ... Fortsätt läsa

 • Kraftfulla elnät av : januari 24, 2014

  Läste nyligen i NyTeknik att USA ska storsatsa på utveckling av kraftelektronik. Hälften av resurserna kommer från amerikanska energidepartementet och andra hälften från de företag som är med i satsningen. En av orsakerna till satsningen ligger i ... Fortsätt läsa

 • Miljarder skäl för smarta elnät av : januari 21, 2014

  Miljarder kronor har investerats i att byta ut de flesta elmätare som finns i Sverige. De mätare som de flesta av oss idag har möjliggör en rad olika funktioner utöver att bara mäta elförbrukning. Systemet som helhet blir en stor ... Fortsätt läsa

 • Energidebattens vågor går höga av : oktober 25, 2013

  I dagens nätupplaga av NyTeknik skriver Miljöpartiets Lise Nordin om att statens satsningar på energieffektivisering och förnybar energi är rekordlåga. Vattenfall fick i onsdagens tidning utrymme för sin åsikt att subventionerna till förnyelsebar energi bör tas ... Fortsätt läsa