Lisa Bondesson

Lisa Bondesson

Roll: Utredningschef

Jag skriver om:
Ingenjörens betydelse för samhällets utveckling och de förutsättningar som finns och som behöver förbättras för att ingenjörskompetensen ska tas tillvara.

Mer om mig:
Mina intressen spänner mellan näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och populärkultur. Det problem som engagerar mig störst i min yrkesroll är matchningsproblematiken på arbetsmarknaden där företag hämmas att växa p.g.a. brist på folk med rätt kompetens. Samtidigt som grupper som står långt från arbetsmarknaden får svårare och svårare att komma in.

Skrivet av Lisa Bondesson

Tyvärr inga inlägg än.

Tillbaka till hemsida