Johan Sittenfeld

Johan Sittenfeld

Roll: Utredare

Jag skriver om:
miljö- och energipolitik och kring frågor om forskning och innovation. Många bra idéer och mycket bra kunskap tas fram av olika aktörer i samhället. Men det är viktigt att de i mycket högre grad än idag också påverkar politiken och tas som utgångspunkt för att göra ytterligare förbättringar.

Mer om mig:
Jag är civilingenjör och har arbetat med utredningar på Sveriges Ingenjörer inom olika politikområden. Vid sidan om arbetet drömmer jag om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten.

Skrivet av Johan Sittenfeld

 • Stålindustrins CO2-utsläpp kan minskas av : mars 18, 2016

  Många har bilden av Sverige som ett föregångsland när det gäller klimatarbetet. Det fick jag nyligen bekräftat vid diskussioner med fackliga representanter från olika länder. Sverige har också varit bra på att sätta mål och uppnå, eller överträffa, dem i ... Fortsätt läsa

 • Tänkande ingenjörer tämjer Gorm av : december 1, 2015

  Stormen Gorm drabbade västra och södra Sverige sista helgen i november med översvämningar som följd. Vattenståndet höjdes med 140 cm i Helsingborg. Utanför Väderöarna uppmättes våghöjder på 4,5 m och som mest nära 7 m. Det här är det sorts ... Fortsätt läsa

 • Omsorgsfull omställning av : mars 5, 2015

  Av de tjänstemän som förlorade jobbet när AstraZeneca lade ned sin forskning i Södertälje 2012 har idag 85% ny anställning, medan 9% har startat eget företag och 5% är i studier. Det visar TRR Trygghetsrådets nya rapport från ... Fortsätt läsa

 • Mer rum för innovation av : december 19, 2014

  Från kontakten med medlemmar vet vi att många anser sig jobba i en organisation med en i grunden positiv syn på innovationsarbetet. Men vi vet också att det finns brister i hur företagen i praktiken jobbar med att stimulera och ... Fortsätt läsa

 • Individers innovationer visar vägen av : oktober 17, 2014

  Ett sätt att få en uppfattning om innovationskraft och entreprenörskap är att dra slutsatser från många observationer. En ny studie på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen har gått igenom 100 av de viktigaste svenska innovationerna genom tiderna. Ett intressant ... Fortsätt läsa

 • En bit kvar till innovationsmålen av : augusti 15, 2014

  Regeringen är på rätt väg när det gäller genomförandet av Innovationsstrategin men mycket återstår att göra. Det är den samlade slutsatsen efter att Sveriges Ingenjörer har synat de i vårt tycke viktigaste målen. En punkt i strategin är att skapa ... Fortsätt läsa