Johan Sittenfeld

Johan Sittenfeld

Roll: Utredare

Jag skriver om:
miljö- och energipolitik och kring frågor om forskning och innovation. Många bra idéer och mycket bra kunskap tas fram av olika aktörer i samhället. Men det är viktigt att de i mycket högre grad än idag också påverkar politiken och tas som utgångspunkt för att göra ytterligare förbättringar.

Mer om mig:
Jag är civilingenjör och har arbetat med utredningar på Sveriges Ingenjörer inom olika politikområden. Vid sidan om arbetet drömmer jag om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten.

Skrivet av Johan Sittenfeld

 • Medicinska utmaningar hanteras med teknik av : oktober 7, 2019

  Det sker en hel del forskningssamarbete mellan teknik och medicin och då inte minst mellan KTH, Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset. Detta är också mycket rimligt eftersom teknik är ett verktyg för att lösa specifika problem och hantera angelägna samhällsutmaningar. Sjukvård ... Fortsätt läsa

 • Hållbar tillväxt – en motsägelse? av : december 18, 2018

  Är tillväxt och en hållbar utveckling möjliga att förena? Eller förutsätter hållbarhet en obefintlig, eller rent av negativ, tillväxt?  På KTH har forskare under 4 år drivit ett program för att bringa ökad klarhet i dessa samband. Projektet ”Bortom BNP-tillväxt: ... Fortsätt läsa

 • Konkurrenskraft och hållbart arbetsliv av : februari 1, 2018

  Hur förhåller sig goda arbetsförhållanden och arbetsplatser som bidrar till förnyelse och konkurrenskraft till varandra? Denna fråga var utgångspunkt för ett seminarium som arrangerades av nätverket för arbetsplatsnära forskning. Kärnan i den arbetsplatsnära forskningen är områden som varit aktuella länge, arbetsmiljö, ... Fortsätt läsa

 • Ställ frågor om regeringens miljöpolitik av : september 22, 2017

  Häromdagen presenterade regeringen som bekant sin budgetproposition. På miljöområdet finns bland annat förslag kring transporter. Man vill införa ett så kallat bonus-malussystem för lätta transporter, dvs personbilar samt lätta lastbilar och bussar. I korthet innebär det att systemet kombinerar en ... Fortsätt läsa

 • Regeringen måste agera för att rädda Svedberglabbet av : januari 13, 2017

  Regeringen talar gärna om Sverige som en testbädd för att prova ny teknik men är inte beredda att göra något för att rädda Svedberglaboratoriet, som är en befintlig väl fungerande anläggning. Svedberglabbet är en unik anläggning vid Uppsala universitet. Här ... Fortsätt läsa

 • Bra med ett klimatpolitiskt ramverk av : juni 3, 2016

  Det är bra att den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen har lyckats enas kring ett förslag till ramverk för klimatpolitiken. En delad syn på klimatfrågans betydelse och hur den i det stora hela bör hanteras är en viktig förutsättning för ... Fortsätt läsa