Vägen till toppen

Innovation = tillväxt

Den senaste rapporten om världens mest innovativa länder, Bloomberg Innovation Index, visar ett tapp för Sverige från placering två till placering sju i världen. Det är en oroande utveckling eftersom förmågan att utveckla nya produkter och tjänster blir allt viktigare för konkurrenskraften och möjligheten att skapa ekonomisk tillväxt i företag. 

Sveriges styrka i Bloomberg Innovation Index är en produktiv högteknologisk industri som satsar på forskning och utveckling, och som även samarbetar med lärosäten och forskningsinstitut. Den högteknologiska industrin har 40 000 anställda ingenjörer och ett högt förädlingsvärde per anställd och står för cirka 70 procent av näringslivets samlade forsknings- och utvecklingsinvesteringar.

Sveriges svaghet är förmågan att addera värde till de produkter som industrin producerar i form nya tjänster. Där ligger Sverige efter länder som Tyskland, Schweiz och Korea.

Har näringslivet rätt kompetens?

Det sker en snabb teknisk omställning som ställer krav på den tekniska kompetensen i det svenska näringslivet. En undersökning som Sveriges Ingenjörer har gjort visar att endast tre av fem företag har rätt teknisk kompetens. En orsak till det är att industrin ligger lägre lönemässigt för ingenjörer jämfört med tjänstesektorn. Detta påverkar industrins attraktionskraft och bidrar till att industrin har svårt att locka rätt teknisk kompetens. Det saknas också planer för att lösa detta, då endast ett av fem företag har en långsiktig plan för sin tekniska kompetensförsörjning. Företagens satsningar på teknisk kompetensutveckling har dessutom minskat de senaste fem åren, enligt Sveriges Ingenjörers undersökning.

Behov av insatser

Industrins löneläge, brist på långsiktiga planer och minskade satsningar på kompetensutveckling gör att industriföretagen i hög grad har brist på rätt teknisk kompetens. För att åter nå toppen i Bloombergs innovationsliga är det viktigt att komma till rätta med bristerna på rätt teknisk kompetens. Vi ser därför behov av följande insatser:

 1. Det värde som ingenjörerna tillför verksamheten måste göras synligare och värderas högre i form av ökade löner och bättre villkor.
 2. Företagen behöver bli bättre på att planera för den kompetens de behöver på lite längre sikt. Alla företag behöver planer för kompetensförsörjning.
 3. Den tekniska kompetensutvecklingen måste öka snabbt, inte minst för att hänga med i den snabba digitala utvecklingen och framväxten av artificiell intelligens.
Staffan Bjurulf

"Utredare och näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Sam
  2019-02-27 at 21:28

  Löneökningarna i Sverige ligger på ca 2% per år för ingenjörer (=0% i reallöneökning, eftersom inflationen också ligger på ca 2%). Om man anstränger sig extremt mycket kanske man får 0.3% mer i löneökning. På 10 år ger det 3% – något mer med ränta-på-ränta, men ändå. Negligerbart hur som helst.

  Det är helt enkelt inte värt att anstänga sig extra som ingenjör i Sverige. Bättre att anpassa sig till situationen och inte anstränga sig mer än nödvändigt – jobba övertid och liknande. Man får ”ge tillbaka” genom att ta det så lugnt som möjligt på jobbet helt enkelt.

  Långsiktigt är det naturligtvis katastrofalt dåligt både för företagen och ingenjörerna. Men som ingenjör har man inte så mycket val mer än att anpassa sig till läget, såvida man inte vill anstränga sig extra utan belöning vilket jag tror få vill.

 2. Staffan Bjurulf
  Staffan Bjurulf
  2019-02-28 at 11:21

  Tack Sam för dina reflektioner. Det är viktigt för oss på Sveriges Ingenjörers kansli att få in synpunkter och reflektioner. Håller med dig om att lönefrågan är mycket viktig för varje medlem som incitament att motivera enskilda ansträngningar och därmed bidra till värdeskapande i de företag där ingenjörerna är verksamma. Det är också avgörande för företagen med motiverade ingenjörer. Dessa bidrar till den långsiktiga utvecklingen och tillväxten i Sverige. Vi på förbundet agerar nu för att lyfta denna fråga i dialog med våra motparter på arbetsgivarsidan. Möten har skett med sex arbetsgivarorganisationer under hösten 2018 för att synliggöra ingenjörernas betydelse men också vikten av att arbetsgivarna ökar ingenjörslönerna. Det pågår också andra insatser som jag hoppas ska kunna göra skillnad för dig och dina kollegor. Mitt råd är därför att kämpa vidare och fortsätta göra ett bra jobb där ute och skapa förutsättningar för förändring för dig så jobbar vi i samma riktning. Vänligen Staffan

Lämna ett svar