Är du lycklig?

Jag lyssnar på poddar och läser artiklar om och med framgångsrika personer mitt i karriären. De pratar om work life balance och hur begreppet tjänat ut sitt syfte. Arbete och fritid står inte längre i konflikt med varandra utan jobbet är ju så kul att det är hela livet. Tills man får barn. Då uppstår konflikten – kanske inte mellan just work och life eller arbete och fritid utan mellan det största intresset i livet som råkar vara jobbet och så familjen.

Bland Sveriges Ingenjörers medlemmar upplever 23 % av kvinnorna och 19% av männen att de inte har balans mellan arbete och fritid. Men om många definierar arbetet som livet självt kanske de inte förstår frågan så som vi tänker oss den. Siffrorna kommer från vår senaste medlemsundersökning hösten 2017 och föga förvånande är de som upplever sig ha sämst balans mellan 40-49 år – den tid då många har både yngre barn och kommit en bit i karriären. Siffrorna är också högre för chefer och ingenjörer inom universitet och högskola.

Flexibla arbetstider, möjlighet att jobba på distans eller på tåget på pendeln kan såklart underlätta för att få ihop pusslet. Samtidigt suddas gränserna ut ännu mer. Datorn som står och väntar bortom grytorna på köksbordet gör att jobbet ständigt pockar på uppmärksamheten. Vänta, mamma ska bara skicka iväg det här mailet…

Stressrelaterade sjukdomar bland akademiker ökar. Enligt en rapport från Saco som studerat siffror från Försäkringskassan har akademiker den i särklass största ökningen av sjukfrånvaro i samhället. Så konsekvenserna av obalansen eller frånvaron av återhämtning i de fall arbetet är livet självt talar sitt tydliga språk.

Nu är det semestertider. Perfekt tid för återhämtning. Så passa på att lämna alla böcker om självförverkligande, ledarskap, karriär, digitaliseringens konsekvenser på ditten och datten, hur AI kommer förändra allt och så vidare på jobbet. Spela plockepinn med barnen, läs en dålig deckare, klipp gräset, stirra ut i intet. Ha tråkigt ibland.

Istället för att fokusera på balans eller vad som är livet eller jobbet är det kanske dags att fråga – Mår du bra? Har du dåligt samvete för barnen när du jobbar och vice versa för jobbet när du är med barnen? Är du lycklig?

Skriven av Lisa Bondesson, fd studenthandläggare

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar