Nytt förslag ger hopp för arbetskraftsinvandrare

Det är på tiden att vi börjar röra oss bort från den rättsosäkerhet som arbetskraftsinvandrare har varit utsatta för. Domen i Migrationsöverdomstolen nyligen visar att frågan rör sig åt rätt håll. Men fortfarande är lagen inte tillräckligt bra.

En lagändring 1 december i år ligger bakom Migrationsverkets dom. I korthet innebär den att mindre fel som rättats till av arbetsgivaren innan Migrationsverket påpekar det, inte kan leda till att arbetstillståndet dras in. Då får arbetstagaren stanna trots att arbetsgivaren gjort ett mindre fel. Det är precis det som hänt i de fall som nu tas upp i media.

Även om lagändringen och den följande domen är ett fall framåt, saknas flera pusselbitar. Det behövs ytterligare förändringar för att stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning.

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon får 19 december ett utredningsförslag som gör det möjligt för arbetskraftsinvandrare att fortsätta jobba i Sverige även när arbetsgivaren har begått vissa mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd.

Heléne Fritzon bör skyndsamt se till att förslaget blir lag, så att den orättvisa behandlingen av arbetsinvandrare får ett slut.

Den tidigare ordningen har haft rättsosäkra och rent av absurda inslag. Fel person har dömts för fel begångna av arbetsgivaren; med stora konsekvenser för individen.

Det är fortfarande lättare för en skatteflykting att få acceptans för en rättelse i efterhand och undvika straff eller böter, än det är för en arbetskraftsinvandrare att få rätt när ett fel begåtts av personens arbetsgivare.

Och hur stora krav kan vi egentligen ställa på individer att känna till alla delar i arbetsrättslagstiftningen och resultaten av avtalsförhandlingar?

För vi behöver deras kompetens på svensk arbetsmarknad. Sveriges Ingenjörer anser att alla arbetskraftsinvandrare har rätt till samma villkor som våra egna medlemmar: kollektivavtal och ett bra försäkringsskydd. Vi tycker också att de ursprungliga villkoren arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om ska vara svårare att ändra under arbetstillståndets giltighet.

Peter Larsson

"Stort intresse för allt som rör sig. Konsumerar tre till fyra tidningar, ekot och morgonsoffan i TV till frukost för att sedan ta mig an en ny dag full av idéer om hur världen kan bli bättre."

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Arbetslösingenjlr
    2017-12-18 at 20:25

    Finns det några belägg för att det egentligen behövs någon arbetskraftsinvandring? De mest uppmärksammade fallen såhär långt har handlat om lönedumpande marginalföretag.

Lämna ett svar