Ställ frågor om regeringens miljöpolitik

Häromdagen presenterade regeringen som bekant sin budgetproposition. På miljöområdet finns bland annat förslag kring transporter. Man vill införa ett så kallat bonus-malussystem för lätta transporter, dvs personbilar samt lätta lastbilar och bussar. I korthet innebär det att systemet kombinerar en bonus för fordon med låga utsläpp med höjd fordonsskatt för de med höga utsläpp. I väntan på att detta ska hinna sjösättas i mitten på nästa år så förlänger regeringen Supermiljöbilspremien, för nya bilar med utsläpp under 50 g CO2/km.

Som regeringen tidigare aviserat vill de införa en flygskatt. Flyget betalar idag varken bränsle- eller miljöskatt. De föreslagna nivåerna är dock lägre än regeringen ursprungligen tänkte sig. Regeringen kommer också att utreda vilka styrmedel som kan krävas för att öka andelen förnybara bränslen inom flyget.

Ett förslag som kan få stor betydelse för vår processindustri är det så kallade Industriklivet. Bakgrunden är att svensk industri inom bland annat järn och stål och papper och massa står för betydande utsläpp av koldioxid förknippade med sina processer. Ett exempel är reduktionen i masugnarna inom stålindustrin. I det fallet har SSAB, LKAB och Vattenfall inlett ett långsiktigt samarbete för att kunna använda vätgas som reduktionsmedel istället för koks. Teknikskiften av den här karaktären är dock väldigt tids- och kostnadskrävande och därför är regeringens särskilda stöd mycket välkommet. Satsningen är på 300 mkr per år under 3 år.

Om du är i närheten och är intresserad av att veta mer om regeringens miljöpolitik och budgetförslag så är du välkommen till Ingenjörshuset, restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm nu på måndag den 25 september kl 18 (umgänge från 17). Då finns möjlighet att ställa frågor till Lise Nordin, som är riksdagsledamot för miljöpartiet och deras energipolitiske talesperson. Hon kommer att berätta mer om regeringens budgetförslag på miljöområdet och om miljöpartiets miljö- och energipolitik. Arrangemanget görs i samverkan mellan Sveriges Ingenjörer distrikt Stockholm och Ingenjörer för Miljön, IfM. Vi är glada för samarbetet med IfM och att därmed kunna erbjuda medlemmarna intressanta föredrag inom hållbarhetsområdet. Läs om eventet på Facebook.

Redan kommande torsdag, den 28 september ordnar vi tillsammans ett föredrag i Uppsala. Då kommer nationalekonom och VD Reforminstitutet Stefan Fölster att tala om hur robotiseringen påverkar framtidens ingenjörsjobb. Hotell Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala kl 19.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar