Ingenjörer skapar tillväxt i småföretag

Nu är isen bruten. Regeringen har äntligen lagt ett förslag om skattelättnader för personaloptioner för småföretag. En förändring som ger nya möjligheter för småföretag att stärkas upp av ingenjörer.

Detta är en förändring som Sveriges Ingenjörer länge drivit, både på egen hand och tillsammans med andra – bl.a. Svenska Riskkapitalföreningen, Unionen och Almega.

Begreppet personaloptioner kanske är både mystiskt och tekniskt för de allra flesta. I praktiken handlar det om att utveckla det som alla vill idag – de små och medelstora företagen. Många opinionsbildare och beslutsfattare bruka lyfta fram denna kategori av företag, som på engelska förkortas SME. Men det sker oftast i högtidstal. Nu kan vi se det hur det kan ta konkret uttryck.

Vad handlar då konceptet med personaloptioner om?  Jo att: den som har en smart idé ska kunna få del av förtjänsten lite längre fram i tiden när företaget satt sig och blivit lönsamt.

Kunde varit mer omfattande

Ingen idé är lönsam omedelbart. Tvärtom är det slit och många övertidstimmar i början. Eller så handlar det om nyckelkompetens som är nödvändigt för företaget och att man då vill att kompetensen är med på hela resan. Småföretag kan inte belöna inledningsvis, för då hade det oftast gått omkull direkt.

Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att se många företag som har fått en framgångsrik resa genom detta instrument.

Men det finns några invändningar. Varför begränsade regeringen sig till 49 anställda och inte som i Storbritannien 250?    Då har man ju tagit bort ”M” i SME. Vi vill ju att de medelstora företagen skakunna fylla ut tomrummet om de klassiska storföretagen i Sverige minskar sin verksamhet.

Och varför begränsar man sig till företag som är högst tio år gamla? Precis som  regeringen skriver, så har Sverige en av världens starkaste startup-miljöer. Men jag tro att många fler företag i småföretagssverige skulle dra nytta av detta.

Problemet är att det oftast rör sig om ett familjeföretag sedan generationer som nu står inför två utmaningar:  dels klara generationsskiftet, dels klara de utmaningar som globalisering och digitalisering innebär.

Så lyfter ingenjörer småföretag

Även förslaget om att underlätta anställning första medarbetaren är ett bra steg framåt. I projektet Den första ingenjören har vi visat hur konkurrenskraften i ett mindre företag stärks genom att anställa en (första) ingenjör. Läs gärna projektets rapport.

Resultat ifrån en undersökning av Ramböll, som låg till grund för projektet ”Den första ingenjören”

 

En av de medverkande arbetsgivarna i Den första ingenjören

Jag är övertygad om att alla landets företag inom plast och kemi, gjuteri, skärande bearbetning, småhustillverkning och livsmedelsproduktion skulle dra nytta av sin första ingenjör.

Men att överge en attraktiv anställning på Saab, EY, Scania eller TetraPak kanske kräver något mer än bara nyfikenheten att pröva en anställning i ett litet företag.

Låt mig uttrycka det drastiskt: Det kanske är den svenska landsbygden som skulle kunna vara den verkliga vinnaren på ett utvidgat system för personaloptioner – för småföretag och för medelstora företag.

@PeterVLarsson

Peter Larsson

"Stort intresse för allt som rör sig. Konsumerar tre till fyra tidningar, ekot och morgonsoffan i TV till frukost för att sedan ta mig an en ny dag full av idéer om hur världen kan bli bättre."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar