Några ordförandeord efter Almedalsveckan 2017

Så var Almedalsveckan 2017 över.

Full av inspiration, glädje och känslan av att vår delegation under Almedalsveckan verkligen satt Sveriges Ingenjörer på kartan, är jag nu tillbaka i vardagen på McNeil.

Och jag kan reflektera tillbaka på några intensiva arbetsdagar i Visby.

Vi har träffat de personer och organisationer vi ville träffa, vi har medverkat och hörts i de paneler och andra diskussionsfora som vi ville, och vi har synts i olika former av media.

Är du nyfiken på vad Sveriges Ingenjörer gjort, så rekommenderar jag de tidigare inläggen här på bloggen.

Förbundets inriktning på årets Almedalsvecka handlade om ingenjörers hoppingivande inverkan på framtiden. Att ingenjörer, genom sina idéer och innovationer, har möjligheter att bidra till lösningar på de globala hållbarhetsutmaningarna och driva utveckling i olika samhällssektorer.

Ett sätt vi gjorde det på, var under vårt egna mingelarrangemang på plats i Almedalen, där Närings-och Innovationsminister Mikael Damberg fick ta emot rapporten från Idélandet Sverige.

Förbundets samhällspolitiska direktör Peter Larsson, ordförande Ulrika Lindstrand och näringsminister Mikael Damberg vid avslutningen av Idélandet Sverige

Under veckan fick jag möjlighet att samtala med politiker, representanter från näringslivet, myndigheter och SKL. Med dem har jag bland annat pratat om:

– att  med trygga villkor för individer och rätt slags incitament från offentliga och privata aktörer, kan ingenjörer leda samhället i hållbar riktning och göra Sverige bli en internationell innovationsledare. Ingenjörer är en innovativ yrkesgrupp, där ungefär var sjätte har idéer, men ofta saknar rätt förutsättningar att förverkliga dem

– att ett hållbart samhälle – som tillgodoser behoven för både människa och miljö – till stor del bygger på tekniska lösningar som kan tas fram av ingenjörer

– att tekniska innovationer blir allt mer centralt för att svenska företag ska hävda sig i den internationella konkurrensen. Ekonomi och resultat utvecklas snabbt i innovativa teknikföretag, vilket ger fler jobb

– att fler tekniska innovationer inom välfärdsverksamheter behövs för ökad resurseffektivitet och förbättrad kvalitet, inte minst i ljuset av åldrande befolkning. Tekniska innovationer gör att sjukdomstillstånd kan lindras, geografiska avstånd överbryggas och vardagssituationer underlättas

Men jag har också betonat vikten av den lokala dialogen mellan fack och arbetsgivare, vikten av att fånga upp de arbetstagare som inte har en traditionell anställning, kompetensutveckling och karriärcoachning för yrkesverksamma, vikten av tydliga och kvalitetssäkrade ingenjörsutbildningar med stark koppling till näringslivet, ett företagsklimat som gynnar små och medelstora företag så att de kan växa sig starkare och – givetvis – att det måste löna sig att utbilda sig till ingenjör!

Ordförandena för Läkarförbundet, Sveriges Ingenjörer & Fysioterapeuterna intervjuas

Det har varit ett ytterst professionellt team som representerat Sveriges alla ingenjörer och våra intressen under Almedalsveckan. Och jag är stolt över alla de fakta vi delat med oss av, ståndpunkter förmedlat, kontakter som vi har knutit, relationer som vi stärkt och samtal som hållits. Samtidigt är de slutsatser och samtal som Idélandet mynnat ut, bara början på ett arbete som vi kommer att fortsätta inom kort. Håll utkik!

Nu väntar en skön semester och laddning av batterierna, så att vi kan vara tillbaka med full kraft till sensommaren.

Jag ser fram emot att fortsätta vårt arbete och vår strävan framåt, för att på bästa sätt representera alla ingenjörer i vårt avlånga land – det är vi, tillsammans, som är Sveriges Ingenjörer!

Trevlig sommar

Ulrika Lindstrand

"Förbundsordförande. Hjärtefrågor: medlemmen i centrum, utbildningskvalitet och företagsklimat."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Anonymarbetslosingenjor
  2017-07-29 at 12:54

  Kom frågan om varför det är så svårt att komma in på arbetsmarknaden som nyutexaminerad någonsin upp?

 2. Ulrika Lindstrand
  Ulrika Lindstrand
  2017-07-29 at 15:11

  Tack för ditt inlägg!
  Frågan diskuterades i flera perspektiv under Almedalsveckan.
  Många arbetsgivare belyser ”matchningsproblematiken” – att de har svårt att hitta rätt kompetens. Vi menar att man i många fall har en orealistisk förväntning eller är för nischad i sin sökning. Vi menar också att det är viktigt att arbetsgivare erbjuder praktik till våra teknologer, så att de redan på ett tidigt stadium får en inblick i hur det är att arbeta som ingenjör och får en praktisk koppling till den teori som de studerar – och därmed är bättre rustade som nyutexaminerade.
  Vi ser att det finns en ”åldersdiskriminering” i båda ändar – både mot nyexaminerade och mot de som varit yrkesverksamma länge, som passerat 55.
  Vi uppskattar också att det finns ca 8000 ingenjörer bland våra nyanlända, som skulle kunna bidra med sin kompetens.
  Vi hör att det svenska regelverket kring anställning ibland upplevs som krångligt, både vad gäller lagstiftning och kollektivavtal, och att det i sig kan verka hämmande när man pratar anställning.
  Det finns mycket att säga om svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden, trots att många anser att det är ingenjörsbrist. Vi har både belyst frågan ur många vinklar och debatterat den. Vi kommer fortsätta att göra detta och följa frågan på nära håll, även fortsättningsvis.

Lämna ett svar