Ingenjörerna i Almedalen II

Vad gör egentligen Sveriges Ingenjörer i Almedalen? Under veckan bloggar vi om insikter, nyheter och reflektioner från några av de aktiviteter som vi deltar i.

Idélandet Sverige

Idélandet Sverige startade i Almedalen för två år sedan, och på tisdagseftermiddagen var det dags att sluta cirkeln. Vi har nu avslutat det tvååriga projektet Idélandet Sverige där Sveriges Ingenjörer besökt 15 orter i Sverige för att samla våra medlemmar för att hitta och presentera nya tekniska lösningar på lokala utmaningar.

På varje ort har våra medlemmar bjudits in till en innovativ workshop vi kallar tänktankar. Vi har på detta sätt skapat en idébank tillsammans med våra medlemmar. Idéerna har alla regional förankring och kan tas vidare för att utveckla respektive region.

Vi har genom projektet visat på samhällsnyttan som våra medlemmar kan bidra med.

Ordförande Ulrika Lindstrand och samhällspolitisk direktör Peter Larsson presenterar slutsatserna fr. Idélandet

Avslutningen och början på nästa steg

Till vår avslutning bjöd vi in Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholm Läns Landsting och Nina Ekelund från Hagainitiativet.

Innovationslandstingsråd Daniel Forslund, SLL

Varför är det bra för landsting och regioner att jobba med innovation?

Framtidstro och hopp. Det handlar om liv. Idag känns vården otillgänglig. Man får slåss med systemet bara för att hitta en tid. Vi behöver samverka med patienterna i mycket högre utsträckning.

Vården använder sig fortfarande av personsökare och faxmaskiner. Vi håller på att bli galna här. Vi behöver en offensiv satsning och få in ny kompetens – inte minst ingenjörer. Vi behöver kunna erbjuda digitala vårdbesök, att du kan boka tid i mobilen och mycket mer.

Leder innovation till att det kommer fram nya företag?

Innovationen är metodiken. Innovation utmanar företag, ingenjörer och andra att lösa problemen på ett helt nytt sätt!

Är gamlingarna beredda på ett nytänkande?

LifeScience-industrierna, Pharma-, IT-, telekombranscherna – allt växer nu samman till en helt ny sektor. Det kommer att finnas mycket att göra för er ingenjörer framöver.

Panelen diskuterar innovationernas betydelse för välfärden och för näringslivets hållbarhetsarbete

Hagainitiativets Nina Ekelund

Vad behöver ni för att lyckas?

Vi behöver ingenjörer som kan teknik.

Vad finns det för skäl till att dessa företag är så långt framme?

Det är ett antal olika faktorer att dessa företag valt att arbeta med att minska utsläppen : det stärker varumärket, de vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och de ser att det ger kostnadsbesparingar och riskminimeringar m.m.

Den nya SOM-undersökningen visar att 80% av våra ungdomar har klimatångest. Företag som visar att de både kan minska utsläppen och tjäna pengar kommer att vara betydligt mer attraktiva arbetsgivare.

Leder innovation till att det kommer fram nya företag?

Absolut. Och försvinner.

Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

Damberg höll ett kortare tal där han inledningsvis tackade för att han fick vara med att starta detta projekt och nu vara med att avsluta första delen och öppna dörren för nästa.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg summerar Idélandet i Almedalen, 2 år efter att han invigde turnén.

Det var spännande när ni lanserade tanken också med perspektiv som handlar om att när man tänker innovation blir det ibland bara de här unika forskningsmiljöerna på vissa få platser i Sverige eller det här högteknologiska företaget som satsar väldigt mycket på FoU

Ni valde ju att vända på perspektivet och började tala om den enskilda ingenjörer och dens tankar och hans/hennes idéer om att utveckla.

Det perspektivskiftet är viktigt för oss att göra som land, att ta vara på all den idérikedom för att skapa en väldig kraft där inte bara spjutspetsarna som redan har sin organisation riggad och klar är med, utan skapa skiftet i mentalitet – det tror jag var viktigt.

Det andra som var viktigt var att ni tog er ut ur Stockholm också. Det är viktigt att se att det finns innovationskraft i hela Sverige.

Sedan följde en längre hyllning till den svenska ingenjörstraditionen som ute i landet verkar kunna nedärvas i samhälle efter samhälle.

Damberg talade även om hur svenska ingenjörer inte är särskilt skrytsamma utan snarare låter sitt arbete tala för sig. Och hur våra ingenjörer allt som oftast levererar mer än vi lovar.

Han lyfte både småföretagens innovationskraft och ”gammelindustrin” som gång efter annan innoverat sig för att hänga med.

Avslutningsvis menade närings- och innovationsministern att det absolut viktigaste någon kan göra för att skapa innovativa möjligheter är att utgå från våra styrkepositioner, samarbeta och profilera sig.

Tack

Tack Daniel Forslund, Nina Ekelund och Mikael Damberg för att ni kom och tillförde era tankar och erfarenheter till vår resa med att visa på ingenjörernas betydelse för samhällets utveckling.

Nu tar vi nästa steg.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar