Tankar inför Almedalen 2017

Årets politikervecka i Almedalen på Gotland är igång. Under veckan bloggar förbundets delegation på plats i Visby sammanfattningar och reflektioner från aktiviteterna vi medverkar vid.

Först ut är en intervju med förbundets samhällspolitiska direktör Peter Larsson om hans tankar om dagarna som kommer.

Vad gör förbundet under årets Almedalsvecka?

I Almedalen kommer vi att ha ett avslutningsmingel för Idélandet Sverige där bl.a. näringsminister Mikael Damberg, Haginitiativets generalsekreterare Nina Ekelund och SLL:s Innnovationslandstingsråd Daniel Forslund medverkar. Vi släpper samtidigt en rapport om Idélandet, med slutsatser och förslag för att underlätta för ingenjörer att lösa samhällsutmaningar och skapa tillväxt. Utöver det medverkar vi även på andra aktörers seminarier och deltar i olika samtal med politiker, arbetsgivare och opinionsbildare.

Varför har förbundet valt att inleda och avsluta Idélandet just i Almedalen?

Det är en arena där väldigt många beslutsfattare och opinionsbildare finns samlade samtidigt. Eftersom beslut och stöd från dessa personer är viktiga för att ingenjörers ska kunna realisera sina idéer så är det viktigt för oss att nå ut till dem. Vi hade själva slutseminariet för Idélandet i Stockholm, men kör alltså nu ett avslutningsmingel för att summera de slutsatser och förslag som projektet mynnat ut i.

Vad kan man säga om årets politikervecka jämfört med fjolårets?

Foto: Region Gotland

Veckan växer. Det blir fler arrangemang, fler människor på plats och fler möten. Ja, nästan så att blir fler dagar. Men parallellt med att det publika programmet blir utvidgas så ökar också antalet mingel, rundabordssamtal och andra invite-only-arrangemang. Jag upplever att de där kvalitativa och fokuserade möten och samtalen blivit allt viktigare.


Vilka ingenjörsfrågor kommer att stå i fokus?

Avtalsfrågan är mycket på tapeten. Inte bara årets avtalsrörelse utan framförallt hur svensk arbetsmarknad ska regleras och organiseras i framtiden. Hela den svenska arbetsmarknadsmodellen, kollektivavtalskonstruktionen och industrimärket kommer diskuteras flitigt i Visby.

Jag tror också att kompetensförsörjning är något som det kommer pratas en hel del om. Både till följd av att företag har en stor efterfråga på ingenjörer i rådande högkonjunktur, där  vi har en uppgift i att nyansera och bidra med ingenjörsperspektiv. Men det handlar även mycket om kompetensbehoven inför framtiden.

Ser man till ämnena så ligger hållbarhet i topp. Och det är i allra högsta grad ett ingenjörsämne, vilket inte minst visat sig under vår innovationsturné Idélandet Sverige. Det finns ett intresse för ingenjörernas roll för att skapa utveckling i både stad och landsbygd, och infria de globala hållbarhetsmålen.

Sedan är digitalisering och teknikutveckling som områden bara blir hetare i samhällsdebatten överlag och det speglas såklart under veckan. Det gör att aktiviteter inom ett stort Almedalsämne som vård och omsorg, i allt större utsträckning handlar om nya tekniklösningar och innovationer.

Vilka Almedalshöjdpunkter kan du tipsa om, för den som vill följa på plats i Visby eller via webben?

 måndagen 3/7 kommer vår ordförande Ulrika Lindstrand att prata medarbetarengagemang med Almegas vd Anna-Karin Hatt, som definitivt är värt att kolla in.

  På torsdagen 6/7 deltar jag själv i ett seminarium om Agenda 2030 och hur vi kan kombinera tillväxt med hållbar utveckling. Det tror jag kan bli väldigt intressant.   

Sedan måste jag vara lite fräck och säga alla dagars politikertal. Det blir högintressant att lyssna in vilka frågor som partiföreträdarna inriktar sig på, så här ett år före riksdagsvalet.

Foto: Region Gotland

Läs mer om förbundets närvaro i Almedalen på Sverigesingenjorer.se/almedalen eller följ direkt på Twitter via @Ingenjorerna

Peter Larsson

"Stort intresse för allt som rör sig. Konsumerar tre till fyra tidningar, ekot och morgonsoffan i TV till frukost för att sedan ta mig an en ny dag full av idéer om hur världen kan bli bättre."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar