Jag vet! Filtrera bort plasten i havet!

Bra tänkt Olle!

Fast kanske inte ändå, eftersom många av partiklarna är så små att vi skulle få med en massa mikroorganismer som vi definitivt inte vill filtrera bort ur det ekologiska systemet.

Men vi är faktiskt ingenjörer. Vi kan säkert lösa det – någon slags…picoavskiljare?

Bra tänkt igen!

Fast även om det skulle gå, måste det vara ett rejält flöde genom filtret. Så mycket är klart. Låt oss därför tänka stort. Anta att vi bygger en eller flera anläggningar som tillsammans klarar av att filtrera ett flöde motsvarande det Amazonfloden släpper ut i havet. Det rör sig om nästan ofattbara 209 000 kubikmeter i sekunden. Mälaren tex (från vilken bilden är tagen), skulle vi lyckas rena på bara 19 timmar. Det är visserligen en rejäl serie anläggningar, men kom ihåg att vi är ingenjörer, och vi verkar vara på rätt väg.

Bra där Olle!

Fast skulle det ändå inte ta rätt lång tid att spola världshaven genom våra filter? Eftersom jag redan har förbrukat adjektivet ”ofattbar” på Amazonfloden, vet jag inte riktigt vad jag ska säga om de 1,3 miljarder kubikkilometer haven rymmer.

En snabb division (men jag börjar ana vart det här barkar) och vi får svaret 203 000 år. Ja, det är riktigt, två tusen sekler.

Vi är alltså tvungna att filtrera vatten ungefär lika länge som homo sapiens hittills har vandrat på jorden. Inte för att vi inte försökte. Amazonflodens flöde motsvarar det som passerar genom drygt 70 000 av Sveriges största reningsverk (Henriksdal). Det är möjligt att inte allt vatten behöver filtreras, men att skilja det redan filtrerade från det som ännu inte filtrerats måste vara en utmaning bara det.

Olle, det var ju inget vidare smart alls.

Nej, det verkar minst sagt tveksamt. Och fler har redan funderat på samma sak, visar det sig. Suck. Det var så mycket lättare att känna sig fiffig innan internet fanns.

Så finns det inget vi kan göra? Absolut. Över till ingenjörerna igen, fast med ett helt annat uppdrag: Eliminera eländet innan det kommer i närheten av haven.

Funderingar med anledning av FN:s Havskonferens i New York, 5-9 juni 2017

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar