Det ger hopp i Almedalen

Jag känner mig mer hoppfull inför årets Almedalen, än på många år tidigare. Inte för att det saknas skäl att känna det motsatta. Det finns onekligen en del orosmoln som tonat upp kring årets politikervecka. Ur ett mer långsiktigt perspektiv står dessutom Sverige och världen inför flera flera svåra frågor och problem som behöver hanteras. Flera av dessa ryms i FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 – ambitiösa åtaganden vars infriande kräver vilja, engagemang och inte minst mod. Från alla samhällsaktörer och på såväl internationell, som nationell och regional nivå.

Men det finns också mycket att vara hoppfull inför. Efter att ha tagit del av de lösningar och potential till konkret samhällsnytta som ingenjörer runt om i landet skapat under vår tvååriga innovationsturné Idélandet Sverige så har mitt hopp stärkts inför framtidens möjligheter.

Ingenjörer runt om i landet har visat att det inte bara går att diskutera eller drömma om lösningar på svåra och komplexa samhällsutmaningar utan även att ta fram dem.

På 15 orter runt om i Sverige,  har våra medlemmar i innovativa workshops – s.k. ”tänktanks” – tagit fram nya tekniska konceptlösningar på olika regionala utmaningar. Produkter, tjänster och processer för hur vi kan ta oss an en åldrande befolkning, hur städers energiförbrukning kan minska, hur skogsbruket kan bli mer hållbart, hur vi kan hantera vårt avfall på ett bättre sätt. Samt många, många fler.

Det tror jag kan bidra med hopp  i Almedalen i år, och är något jag ser fram emot att prata mer om i de samtal jag kommer ha med olika människor under veckan.

        

Jag kan lova att ingenjörerna i Sverige och Sveriges Ingenjörer kommer att vara en mycket aktiv kraft i hur vi formar framtidens hållbara samhälle. Och det är många som delar den inställningen.

När vi lät SIFO fråga allmänheten vilket ord man associerar med den tekniska utvecklingens möjligheter att lösa de stora globala samhällsutmaningarna, så är svaret: ”hopp”. Hela 58% valde som första ord de kom att tänka på ”hopp”, som beskrivande ingenjörskonstens möjligheter att lösa klimatkrisen och göra världen till ett bättre ställe att leva i.

Sveriges Ingenjörer är på plats i Almedalen för att förmedla just hoppet – att med insatser från Sveriges kompetenta och internationellt konkurrenskraftiga ingenjörer kan vi gå en ljus framtid tillmötes.

Ingenjörskonsten är inte bara är nödvändig för att lösa de stora samhällsutmaningarna, den är också fundamentet till många små och medelstora företag. De är dessa företag som tillsammans med de stora industriföretagen, bär Sveriges exportframgångar och därmed de som ger störst bidrag till den svenska välfärden. För att det bidraget ska fortsätta, så finns det en rad olika saker som måste till:

– Sverige behöver ett innovationsklimat som gör det enklare som enskild individ att ta sin innovationsidé till färdig produkt på marknaden.

– Till det behövs en företagsledning som ser bortom kvartalsrapporterna och har en långsiktig strategi för att ge möjlighet till kreativitet och innovation.

– Det kan behövas möjlighet att vara tjänstledig mer än sex månader för att pröva vingarna. Det kan behövas större möjlighet till hjälp med finansiering av högre studier senare i arbetslivet.

– Det behövs ett skattemässigt klimat som underlättar för småföretagare.

– Det behövs även en bastrygghet (t.ex inkomst- och pensions-försäkran och tryggad SGI) som gör att det blir lättare att röra sig mellan att vara anställd, vara egenföretagare och vara i utbildning. Trygga människor vågar ta risker

– Sverige behöver också ingenjörsutbildningar i världsklass, med studenter som faktiskt tar examen och med kurser för yrkesverksamma som behöver vidareutveckla sig eller fylla på sin kompetens i det livslånga lärandet.

Om detta och en hel del annat, kommer jag prata om under mina dagar i Almedalen. Jag hoppas vi ses i vimlet!

Läs mer om förbundets närvaro under  Almedalsveckan 2017 på sverigesingenjorer.se/almedalen 

Ulrika Lindstrand

"Förbundsordförande. Hjärtefrågor: medlemmen i centrum, utbildningskvalitet och företagsklimat."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar