Robotskatt – icke-frågan för dagen

 

Stopp där! Ska inte robotarna ha något att säga till om också? OK – formulerad så har väl frågan inte prioritet #1 riktigt än (men på sikt kan även den behöva besvaras). Nej, just nu är frågan varför frågan över huvud taget ställs. Fast jösses, till och med Bill Gates har ställt den, och han har besvarat den med ett ”ja”. Då stannar ju många upp, som Robert Schiller, nobelpristagare i ekonomi gjorde i dag (11/4) i en krönika i DN .

Låt oss därför titta närmare på vad Mr. Gates har sagt:

“There are many ways to take that extra productivity and generate more taxes. Exactly how you’d do it, measure it, you know, it’s interesting for people to start talking about now. Some of it can come on the profits that are generated by the labor-saving efficiency there. Some of it can come directly in some type of robot tax. I don’t think the robot companies are going to be outraged that there might be a tax. It’s OK.”

Det han är ute efter handlar alltså inte så mycket om att beskatta vandrande sci-fi-robotar, även om det är en tacksam proxy att använda i debatten. Han ser det snarare som nödvändigt att upprätthålla beskattningen på företag som inte längre behöver lika många anställda som tidigare, för att helt enkelt inte utarma samhällets skattebas.

Skatten skulle användas dels för att ge dem som ser sina arbeten försvinna möjlighet att ställa om till uppgifter där det behövs fler riktiga människor, som i vård och skola, dels för att finansiera dessa arbeten i sig. Därigenom skulle också människors oro vändas i en mer positiv riktning, inför en utveckling Gates hur det än är betraktar som oundviklig.

Anledningen till att det skulle vara aktuellt just nu (produktivitetsutveckling och färre anställda är ju inget nytt), är att han förväntar sig att det kommer att ske mycket plötsligt och parallellt i många branscher. Det kan också vara värt det om en skatt samtidigt skulle verka dämpande på den takt i vilken detta sker, menar han, om det ger oss den tid som krävs för att anpassa oss. Särskilt det sista är lite oväntat, även med tanke på Gates filantropiska ådra (jag kämpar för att hålla det i minnet när jag brottas med de programvaror han bidragit till att skapa).

Naturligtvis finns många som är av motsatt uppfattning. De menar istället att det alltid är huvudlöst att hämma innovations- och produktivitetsutvecklingstakten. Som stöd åberopas hävstänger, ångmaskiner, vävstolar och andra teknikskiften som klarats av med den äran. Om vi skattar bort uppfinningsrikedomen, hörs också från den sidan av diskussionen, riskerar vi dessutom att företagen flyttar sina verksamheter till länder utan sådana inskränkningar.

Går det faktiskt för fort för vårt eget bästa? Ställer vi skaror av arbetslösa 47-åringar på gatan, för vilka en ingenjörsutbildning i automation inte upplevs vara en framkomlig väg eller som inte tror sig vara kreativa nog för att själva hitta på ett alldeles eget, nytt yrke?

Eller kan vi ånga på som vanligt, och räkna med att det inte blir värre än förut? Att både tid och råd finns för att hitta ny sysselsättning i rimlig takt, utan social oro, och bara med temporära avbräck i skatteintäkterna?

Vem har rätt? Säg det.

Jag misstänker att det finns ett tredje och vinnande alternativ, där frågan inte behöver brytas på allvar. Skattesystem har en tendens att vara lika pragmatiska som obegripliga, och det sammelsurium av skatteregler vi lever under kommer med all sannolikhet att anpassas efter behoven. Utgångspunkten lär i vanlig ordning vara ett samtal på finansdepartementet i ungefär den här stilen:

”Hur mycket skatt behöver vi dra in?”
”1000 miljarder, give or take.”
”Alright. Då får vi se till att göra det.”

Jag utesluter inte att en regering skulle kalla det för en robotskatt, och en annan insistera på att det inte är det. Men det var länge sedan allmosor och högafflar räckte för att bygga upp och försvara ett samhälle vi skulle betrakta som humant.

Liksom Bill Gates anar jag därför att vi på det hela taget skulle vara OK med det.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar