Var gör en ingenjör mest nytta?

Var gör en ingenjör mest nytta? Frågan ställdes av en klok politiker när Sveriges Ingenjörer presenterade resultatet från pilotprojektet Den första ingenjören för uppdragsgivaren Region Jönköpings län i ANA-nämnden.

Projektet Den första ingenjören har tagit fram metoder, verktyg och arbetssätt för att små och medelstora företag ska kunna växa och bli mer konkurrenskraftiga genom att anställa ingenjörer. De trettiotal företag som deltagit i projektet finns på mindre orter runt om i Småland.

Var gör då en ingenjör mest nytta – i ett stort företag, eller ett litet?

Mer än hälften av våra ingenjörer arbetar i dag i verkligt stora företag med mer än 250 anställda. Se bilden nedan.

 

Som ingenjör på ett mindre företag får man dock ofta ett stort genomslag eftersom man inte är en av hundratals andra ingenjörer. Man får vara med strategiskt och kan påverka. Arbetsuppgifterna är bredare och man arbetar i många olika roller. Man ser på ett tydligare sätt resultatet av sitt arbete. Jag skulle vilja ställa en motfråga till frågan ovan:

Var kan en ingenjör utvecklas bäst och var finns de roligaste och intressantaste arbetsuppgifterna?

På det mindre företaget kunde jag bredda och utveckla min ingenjörskompetens, säger Björn Allvin som har arbetat på både på stora och små företag.

Ett hundratal ingenjörer har medverkat i projektet från både små och stora företag. Och syftet med projektet var inte bara att få småföretagen att förstå värdet i att anställa sin första ingenjör, utan att få ingenjörer att se möjligheterna med att jobba på ett mindre företag.

Projektet har blivit mycket lyckosamt. De kvantitativa målen har nåtts, och vi har tagit fram en metod för att få små företag att växa. Politikerna är entusiastiska och vill att projektet drivs vidare och att Sveriges Ingenjörer tar en aktiv roll i det. Det är särskilt roligt att politikerna intresserar sig för ingenjörernas väl och ve. Nyttan av att ha bollplank och nätverk både utanför och i företagen diskuterades. En av politikerna hade till och med egna erfarenheter av att vara ensam akademiker på ett tillverkningsföretag i Gnosjöregionen.

Läs mer om Den första Ingenjören (och på www.denforstaingenjoren.se). Läs också tidigare inlägg på ämnet.
Annika Jederström

Annika Jederström är projektledare för ”Den första ingenjören”, ett utvecklingsprojekt i Jönköpings län som syftar till att få små och medelstora företag att anställa sin första ingenjör och att få ingenjörer att ta anställning i mindre företag. Projektet ska spridas till andra delar av landet.

E-post: annika.jederstrom@sverigesingenjorer.se.

 

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Datarooms
    2018-04-02 at 13:38

    Du är så bra! Tack så mycket för den här artikeln. Jag gillar det så!

Lämna ett svar