Jämställda ingångslöner för ingenjörer – Trendbrott eller engångsföreteelse?

Ny statistik från Sveriges Ingenjörer visar att ingångslönerna för ingenjörer, 2016 års löneläge, inte längre skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Vi ser ett antal förklaringar till varför vi äntligen har nått hit. Men vi vill också lyfta ett varningens finger.

Sveriges Ingenjörers löneavtal förespråkar individuell lönesättning, vilket innebär att lönesättningen ska vara individuell och differentierad och grundas på individens utbildning, prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet. Lönen ska spegla ingenjörens bidrag till verksamheten. Det är av särskild vikt att ingenjörsgruppens lönestruktur utvecklas och ökar i önskvärd riktning utifrån ingenjörernas bidrag till verksamheten.

Sakliga löneskillnader är något vi ser positivt på. Men vid ett tillfälle borde lönerna mellan kvinnor och män vara mer lika varandra, och det är då nyexaminerade ingenjörer får sitt första jobb. Det har de inte varit. Därför är det extra glädjande att vi nu ser att ingångslönerna inte skiljer sig åt mellan könen.

Vad kan det finnas för förklaringar?

Sveriges Ingenjörer har under många år arbetat fokuserat, medvetet och långsiktigt med att lyfta frågan om lön och osakliga löneskillnader. Vi träffar varje år teknologer som precis påbörjat sin ingenjörsutbildning. Vi föreläser på högskolorna för teknologer som närmar sig examen. Vi lyfter ingenjörens lön i vår opinionsbildning, och fokus på jämställdhet löper som en röd tråd genom avtalsrörelsen som pågår just nu.

Individens roll? Jo, individen har förstås en viktig roll i det här. Men lika lite som vi kan ”skylla” på tjejer att de inte tar för sig och därmed är en del av problemet, kan vi inte heller uteslutande tillskriva den enskilda individens framgång i den här situationen. Svaret är inte att det enkom beror på att tjejerna förhandlade bättre än tidigare. Att de stod på sig. Att de inte vek ner sig. De, precis som alla andra, befinner sig i en kontext, i en struktur. Hur mycket vi än vill att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män, i allt, har vi en bit kvar innan vi är där. Därför går det inte att lägga ansvar eller skuld enbart på individen. Varken när det går bra eller när det går dåligt.

Arbetsgivarna. Har de äntligen sett förbi kön, och fokuserar uteslutande på ingenjörens kompetens? Ja, en del gör det, många arbetsgivare har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete. Och de förtjänar att lyftas. Andra arbetsgivare är inte lika medvetna utan tror naivt att de är fria från fördomar och föreställningen om att kön påverkar. Att inte normkritiskt granska hur vi bedömer prestation är att lönesätta ingenjörer med skygglappar.

Oavsett vad förklaringen är till de jämställda ingångslönerna hoppas vi att det är en trend och inte en engångsföreteelse. Och det finns verktyg och stöd för att fortsätta åt rätt håll!

Så vad lyfter vi då för varnande finger? Jo, detta: Den som slår sig till ro i tron om att det är löst andas ut för fort. Nu börjar arbetet på riktigt. De nyexade ingenjörerna ska finnas kvar länge i arbetslivet. De kommer prestera olika bra. De kommer byta arbetsplatser och positioner. För detta ska de lönesättas individuellt. De kommer kanske skaffa barn och vara både föräldralediga och så småningom vabba när barnet är sjukt.

Valen är många för framtidens ingenjör. En del val är uteslutande individens. Andra val är gjorda av individen, men påverkade av förväntningar och strukturer, oavsett om de är medvetna om det eller inte. Oaktat vilka val ingenjören gör, ska hens kön varken spela roll eller påverka lönesättningen.

Nya regler i diskrimineringslagen, som trädde i kraft 1 januari 2017, ställer tydliga krav på arbetsgivaren att jobba systematiskt (undersöka, analysera, vidta åtgärder, följa upp) för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön (eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna) vad avser bland annat bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, samt möjlighet att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Dessutom ska åtgärder vidtas för att främja en jämn könsfördelning på bland annat ledande positioner. En annan förändring är att lönekartläggning ska ske årligen.

Det är en systematik som påminner mycket om det avtalskrav som Sveriges Ingenjörer tillsammans med övriga fackliga parter inom industrin yrkade i avtalsrörelsen 2016. Detta krav håller nu på att bli till en partsgemensam skrift för industrin till hjälp i likabehandlingsarbetet. För det här är något som inte löser sig självt. Sveriges Ingenjörer drar en lans för jämställda löner och kommer kämpa vidare för att vi ska nå dit.

Vidare läsning:
Mer om lönestatistik hittar du här
Rapporten rön om lön och kön
Rapporten Ingenjören och jämställdhet

Ulrika Lindstrand

"Förbundsordförande. Hjärtefrågor: medlemmen i centrum, utbildningskvalitet och företagsklimat."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 3 )
 1. Bo Servenius
  2017-03-08 at 11:45

  Intressant statistik. En dag som denna är det väldigt mkt ”negativ” statistik – tyvärr även från Saco.

 2. Bo Servenius
  2017-03-08 at 23:04

  Jämställda löner är svårt. Statistiken från Sveriges Ingenjörer visar att vi nog är på rätt väg – och det är väl tack vare individuella löner och bra kollektivavtal som ger stöd. Lagstiftningsvägen är svår – det beskrivs i dagens sydsvenskan – http://www.sydsvenskan.se/2017-03-07/nastan-omojligt-fa-lika-lon-via-domstol

 3. Victoria Claesson
  2017-09-25 at 19:54

  Intressant! Vad rolig utveckling!
  Vad är källan till denna statistik? Finns det möjlighet att ta del av den?

Lämna ett svar