Grattis till dina goda villkor

Idag gratulerar vi varandra på kollektivavtalets dag. Något som de flesta av oss sällan tänker på och som många lätt tar för givet är att vi har våra goda villkor på jobbet tack vare just kollektivavtalet.

Att din arbetsgivare har kollektivavtal är en kvalitetsstämpel som visar att arbetsgivaren är seriös och månar om sina anställda. Du kan lita på att kollektivavtalet ger dig goda villkor och skapar tydlighet kring vad som gäller för alla på din arbetsplats.

Kollektivavtalet är själva kronan på verket i den svenska modellen. Istället för att dina villkor bestäms av riksdagen genom lagar, förhandlas de av dina fackliga företrädare och din arbetsgivare, som bäst vet vad som styr verksamheten på just din arbetsplats. Kollektivavtal skapar fler och bättre villkor som är anpassade till olika branscher och den verklighet vi lever i. Ju fler ingenjörer som står bakom kraven på förbättrade villkor, desto större tyngd får vi i förhandlingarna, därför är det viktigt att Sveriges Ingenjörer är många medlemmar. Både över hela landet och på arbetsplatserna.

Den som vinner på kollektivavtalet är du som medlem. Utöver din lön omfattas du av anställningsförmåner värda tusentals kronor varje månad. Kollektivavtalet ger dig rätt till årlig lönerevision, utökad föräldrapenning, fler semesterdagar, tjänstepension, ersättning för övertidsarbete och restid eller om du blir långvarigt sjuk. Om du hamnar i en situation med arbetsbrist får du stöd och ekonomisk ersättning på vägen till ditt nya jobb. Inte minst ger kollektivavtalet dig rätten att ha inflytandet nära, genom fackliga företrädare på arbetsplatsen och möjligheten att teckna lokala avtal som förbättrar ytterligare.

Räkna ut vad kollektivavtalet är värt för dig på http://knegdeg.se/

Grattis till dina goda villkor, och grattis på kollektivavtalets dag!

Ps. Om du jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal innebär det att du själv måste reglera vilka villkor som ska gälla med din arbetsgivare. Det gör du i ditt anställningsavtal. Kontakta Rådgivningen om du har frågor. 

#kollektivavavtaletsdag

Ulrika Lindstrand

"Förbundsordförande. Hjärtefrågor: medlemmen i centrum, utbildningskvalitet och företagsklimat."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar