Världen behöver färre murar, mer innovation och samarbete över gränserna!

Mycket har hänt sen jag skrev sist i början på januari.
I en tid då Trump bygger murar och sätter upp inreseförbud, reste ANE – Association of Nordic Engineers – till Bangalore, Indiens ”Silicon Valley”.
Representanter från Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA), Sveriges Ingenjörer och NITO i Norge, har besökt utbildningsinstitutioner, etablerade företag (både indiska och nordiska) och start-ups i olika faser. Besöken gav många intryck och nya insikter, som vi kommer att bearbeta – genom ANE och var för sig – för att kunna bidra till större förståelse av de nordiska ingenjörernas konkurrenskraft i på en global arbetsmarknad och inte minst vad vi kan lära oss av innovativa ingenjörsmiljöer och start-ups i Bangalore. Vi passade också på att träffa medlemmar som arbetar i Bangalore med omnejd. Otroligt roligt att få ta del av deras upplevelser och prata med dem om vad Sveriges Ingenjörer kan bidra med för våra utlandsmedlemmar!
Bangalores ingenjörer och forskare skjuder av ”förändringsglädje”, innovationskraft och viljan att göra gott för samhället och de som har de sämre ställt. De är intresserade av nordisk ingenjörskonst, letar kvinnliga förebilder till sina studenter och vill ha mer kontakt med oss för att dela erfarenheter, skapa mer innovation och samarbete över gränserna!

Det är i Indien det händer. Vi behöver vara där och vara en del av möjligheterna att skapa en bättre värld. Våra svenska ingenjörer, teknologer och företag har mycket att erbjuda, men också att lära sig, genom ett sådant utbyte. Istället för att skriva spaltmetrar om mina intryck, skickar jag med en liten film, som vi spelade in på plats i Bangalore, efter en intensiv vecka.

Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer berättar om studieresa till IT företag, forskningsinstitut och sjukhus i Indien!

Publicerat av Laila Abdallah Torsdag 2 februari 2017

Här hemma jobbar vi på med att förbereda årets första Förbundsstyrelsemöte, där vi bland annat skall ha work shops om vårt interna arbetssätt i styrelsen och olika fördjupningsområden under året, samt våra långsiktiga strategiska vägval för Förbundet. Mötet äger rum 20-21 februari och jag ser fram emot det!

Vi har också hunnit prata ihop oss i Sacos sex största förbund, om Sacos framtid och hur vi skulle önska att Sacos kongress läggs upp. Vi önskar oss, bland annat, mer samarbete förbunden emellan och starkare profilering av vårt bidrag till samhället som akademiker. Nu ligger förslaget för behandling i Sacos styrelse. Kongressen hålls i slutet av november i år.

Tillsammans med en delegation av representanter från Sveriges Ingenjörers olika verksamheter (såväl förtroendevalda som från kansliet) har jag också varit en heldag på Näringslivsdepartementet. Förmiddagen diskuterade vi omställningsfrågor och eftermiddagen var vigd åt Industrisamtalet – med inte mindre än tre ministrar – Ylva Johansson, Mikael Damberg, Anna Ekström, samt representanter från svensk industri och Facken inom Industrin. Sveriges Ingenjörer lyfte bland annat fram vikten av kompentensutveckling under hela arbetslivet, inte minst för att stå rustade i en omställningssituation. Fler punkter som vi tog upp var:
Vi behöver att Trygghetsrådet kan erbjuda karriärcoachning redan under ”fredstid”. Kursutbudet för yrkesverksamma behöver breddas, ansökningstiderna till universitet och högskolor behöver bli flexibla och utbildningarna måste kunna göras som moduler eller enstaka kurser, samt i samarbete med näringslivet. Tiden att kunna studera måste vara ett gemensamt ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare och finansieringen delas mellan arbetsgivare, staten och den enskilde individen. En examenspremie är kanske på sin plats? En utfärdad examen gör kunskapen hos individen lättare att validera vid en omställning och är dessutom helt nödvändig om man vill arbeta utomlands.

Avtalsrörelsen 2017 pågår för fullt.Tillsammans med distrikt Gävleborgs ordförande, Karin Jakobsson, svarade jag Teknikföretagen i en replik i HelaHälsingland. Det är risken att inte att attrahera kompetens som är hotet mot konkurrenskraften, inte lönekraven #avtal17 @Ingenjorerna
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/sa-ger-vi-nya-grenar-chans-att-vaxa-ut

Hade också en härlig dag på turné i Västmanland i veckan, där jag träffade förtroendevalda på Kanthal, Westinghouse och Bombardier. Kvällen avrundades med årsmöte för Distrikt Västmanland. Imponerad över våra duktiga förtroendevalda och medlemmar, deras engagemang och drivkraft!
Västmanlands ingenjörer är fantastiska möjlighetsskapare – både rent ekonomiskt och för samhället i stort. De bidrar nämligen inte bara till regionens tillväxt, utan är samtidigt nyckelspelare för att uppnå de globala utvecklingsmålen. Om det skrev jag i VLT, i samband med besöket:
http://www.vlt.se/opinion/debatt/ulrika-lindstrand-ingenjorer-ar-nyckelspelare-for-att-mojliggora-konkurrenskraft

Ulrika Lindstrand

"Förbundsordförande. Hjärtefrågor: medlemmen i centrum, utbildningskvalitet och företagsklimat."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar