Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du aldrig ensam!

Januari är månaden för mental sjukdomsmedvetenhet.
Om hur Sverige kan, genom ökade satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning, fortsätta att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa – skriver jag tillsammans med Anna Nilsson Vindefjärd (generalsekreterare för Forska Sverige), Ivar de la Cruz (ordförande Naturvetarna) och Heidi Stensmyren (ordförande Sveriges Läkarförbund). Artikeln har publicerats runt om i landet, nu senast i Norran: http://norran.se/asikter/debatt/psykisk-ohalsa-allt-vanligare-736924
Januari är också månaden under 2017, som nya regler om aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskrimineringslagen börjar gälla. Syftet är att motverka diskriminering inom arbetsliv och utbildning.
De nya reglerna innebär att det ska ges lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta är en utökning jämfört med nuvarande regler. De nya reglerna kräver att arbetsgivaren genomför en kartläggning av risker för diskriminering samt gör en analys av orsaker till dessa risker. Därefter ska arbetsgivaren planera och genomföra åtgärder och sedan utvärdera samt följa upp åtgärderna.

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du aldrig ensam. Det finns alltid någon som du kan vända Dig till. Även om det inte finns en lokal klubb på Din arbetsplats, eller om du är egenföretagare, finns det alltid någon på vår rådgivning att vända sig till.

Apropå arbetsmiljö och att aldrig vara ensam. Det finns de som har det riktigt tufft i sin vardag på sina arbetsplatser. Jag pratar om de länder där globala företag valt att lägga ut sina ”enklare” jobb och där dessa företag inte på långa vägar lever upp till rimliga standarder.
Sveriges Ingenjörer är med i flera internationella organisationer som bedriver arbete med att t.ex teckna globala kollektivavtal. IndustriAll och UNI Global Union, t.ex. Det innebär att vi är med och påverkar så att de globala företagen sköter sig – inte bara vad gäller arbetsmiljö och lön, utan även rätten till att organisera sig. Tyvärr har det i dagarna varit ett bakslag i Bangladesh:
http://www.industriall-union.org/crackdown-on-garment-workers-in-bangladesh-must-stop
Elva fackföreningsledare inom IndustriAll, där Sveriges Ingenjörer är medlem, har blivit anhållna de senaste två veckorna och flera hundra arbetare har blivit polisanmälda. Detta för att de har strejkat för ”Living wage”, dvs. strejkat för att öka lönen från 68 USD till 190 USD i månaden. Inte ens i Bangladesh är det möjligt att leva under 650 svenska kronor i månaden.
Med globala avtal genom IndustriAll kan vi hjälpa till att trycka på de företag som verkar i området. Här kan man läsa mer om vilka företag som har globala avtal med IndustriAll och UNI Global Union.
http://www.industriall-union.org/issues/pages/global-framework-agreements-gfa
http://www.uniglobalunion.org/about-us/global-agreements
Internationellt arbete är viktigt och gör skillnad. Ingen skall vara ensam!

Ulrika Lindstrand

"Förbundsordförande. Hjärtefrågor: medlemmen i centrum, utbildningskvalitet och företagsklimat."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar