Regeringen måste agera för att rädda Svedberglabbet

Regeringen talar gärna om Sverige som en testbädd för att prova ny teknik men är inte beredda att göra något för att rädda Svedberglaboratoriet, som är en befintlig väl fungerande anläggning.

Svedberglabbet är en unik anläggning vid Uppsala universitet. Här har bedrivits forskning under många år. Under senare tid har fokus varit att testa hur elektronik reagerar på partikelstrålning. Jorden utsätts hela tiden för kosmisk partikelstrålning av inte minst protoner med hög rörelseenergi. Vi vet att elektronik påverkas och helt kan upphöra att fungera på grund av sådan strålning och behöver lära oss mer om hur dessa negativa effekter kan undvikas.
Vikten av detta är uppenbar. Våra produkter innehåller alltmer avancerad elektronik som vi är beroende av för att de ska fungera. Att en mobiltelefon slutar fungera är irriterande nog, men när ett självkörande fordon gör det kan konsekvenserna naturligtvis bli förödande.

De senaste åren har bland annat svensk fordons- och flygindustri, men också annan industri i Sverige och från andra länder, testat sin teknik i detta labb. Det som gör Svedberglabbet till ett av de bästa av sitt slag i världen är att det har ett neutronspektrum som väldigt väl liknar strålningen i atmosfären och att det är möjligt att testa också stora föremål, såsom en hel bil.

I och med att labbet blivit mer av en testanläggning än ett akademiskt forskningscentrum så anser Uppsala universitet att det inte är deras uppgift att driva labbet. Jag kan ha förståelse för att de inte vill driva det helt i egen regi men anser att universitetet bör finnas med tillsammans med en mer industrinära aktör. Universitet håller sedan en tid på att avveckla labbet men samtidigt har även de starka drivkrafter att hitta någon som tar över. Delar av anläggningen är nämligen så tung ett den antagligen aldrig kommer att kunna tas bort därifrån, vilket starkt begränsar universitets möjlighet att använda lokalen till annat.

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med några andra organisationer och enskilda företag gjort näringsdepartementet uppmärksamt på problemet och pekat på instituten via RISE som en naturlig huvudman jämte universitetet. RISE anser dock att den ekonomiska risken är för stor trots att det finns ett stort intresse från företag att utföra tester. Helt nyligen fanns en annan organisation som var intresserad men de har nu valt att kliva av.

Svedberglaboratoriet bör gå att driva med huvudsaklig finansiering från de företag som nyttjar det för tester, men det behövs en stabil aktör som huvudman. Regeringen har avvaktat att någon visar intresse. När detta nu inte skett förefaller regeringen inte vara beredd att vidta några åtgärder för att rädda labbet. Detta är mycket olyckligt för svensk industri och rimmar illa med regeringens ambition att Sverige ska vara bra på att testa ny teknik som är på väg ut på marknaden. Innan vi funderar på vilka nya testbäddar Sverige behöver är det väl lämpligt att vi tar vara på dem vi redan har.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Thomas Svenson
  2017-01-13 at 11:03

  Tråkigt att så här viktig och tidsaktuell forskning får bekymmer. Tror att en viktig orsak får att fås från:

  ”som är en befintlig väl fungerande anläggning”

  När något ”fungerar” så blir det tyvärr ofta också osynligt för både omvärlden, t.ex. Universitetet och politikerna i det här fallet, därför att det då behöver förstås ifrån ”varför det fungerar” istället för något kontrastrikt problem som betydligt lättare kan förstås av utomstående att kräva resurser att lösa, och även riskerar blåsas upp till konflikter att bråka om genom exempelvis media.

  Det är synd eftersom det leder till att verksamheter som fungerar och faktiskt gör stor nytta inte får dom resurser som behövs för att kunna göra ännu mer nytta. Men i det stressade samhälle vi lever i, där snabba beslut krävs, så är det tyvärr inte så konstigt det blir så här.

  Tog upp samma grundläggande problematik i mitt blogginlägg ”Undervärderade mjuka värden” http://blogg.baksteg.se/2016/12/undervarderade-mjuka-varden/ utifrån egna erfarenheter och beskrev det då så här:

  ”Här har jag förstått att när det fungerar, som det gör på Gyllenkroken, så blir verksamheten nästan helt osynlig för resten av omvärlden. Att det blir så är egentligen inte konstigt alls. När det fungerar finns det ju inte några problem att bråka om, eller att skriva rubriker om och sedan sätta igång jakten på den/dem som skall få skulden. När det fungerar så blir det svårt skriva rubriker som drar till sig läsare, som generera uppståndelse och matar på den hetsiga offentliga debatten i massmedia och i sociala medier.”

  Tror det är viktigt att alla vi som förstår att verksamheter är viktiga behöver bli bättre på att också berätta och förklara om varför, alla positiva resultat och den samhällsnytta dom på lång sikt ger. Där behövs mycket förbättring som motvikt till att problem så snedvridet får dominera den offentliga debatten.

  Det syns även i hur du beskriver att Uppsala universitet själva ser på verksamheten:

  ”I och med att labbet blivit mer av en testanläggning än ett akademiskt forskningscentrum så anser Uppsala universitet att det inte är deras uppgift att driva labbet.”

  Jag tycker snarare att det är en positiv utveckling och bra orsaker för att verksamheten behöver få nya resurser att kunna utvecklas. Att forskningen lett till att externa aktörer vill få saker testade är ju, som jag ser det, ett positivt tecken på att forskningen leder till resultat. Att då ges möjlighet att kunna testa på autentiska produkter borde ju rimligtvis leda till att ännu bättre data och kunskap kommer kunna forskas fram.

  Är optimistisk om att vi så smått håller på att söka oss till bättre möjligheter kunna hantera snedvridningen så att mer resurser satsas på det som faktiskt redan fungerar.

 2. Johan Sittenfeld
  Johan Sittenfeld
  2017-01-13 at 11:30

  Tack för dina reflektioner. Håller med dig i det du skriver. Tycker också att förverkligande av akademisk forskning är viktig men säkert skulle universitetets intresse varit större om de själva fortfarande bedrev grundläggande forskning där.

Lämna ett svar