Chalmers otrygga anställningar

I regeringens nya forskningsproposition som presenterades i november finns en del goda intentioner när det gäller att minska andelen visstidsanställningar inom högskolesektorn. Ändå fanns få konkreta åtgärder med som kan leda till någon reell förändring.

Men som vi framfört i samband med detta ligger frågan om anställningsformerna faktiskt på lärosätena. De har makten och möjligheten att själva göra något åt detta när de vill, om de vill. Detta fortsätter vi att jobba för också ska ske.

Igår den 20 december träffade en delegation från Sveriges Ingenjörer ledningen på Chalmers, inklusive rektor och vice rektor, för att prata om detta.

Andelen visstidsanställningar på Chalmers var hög redan för några år sedan, men har ökat ytterligare. 2015 var det hela 44 procent bland forskande och undervisande personal. Detta problem har vi lyft vid många tillfällen, även på Göteborgspostens debattsida.

Ledningen på Chalmers har fått upp ögonen för frågan men vet inte varför det ser ut på det här sättet.

Rädsla att anställa tillsvidare kan nog vara en del i det, sa de. En annan möjlig orsak som framfördes var att de har många doktorander som startar lite tidigare med sitt doktorerande i form av nån sorts projektanställning, samt fortsätter efter sin doktorandanställning tagit slut för att de inte hunnit klart i tid. Det kan dock omöjligen förklara att de når en andel visstidsanställningar på 44 procent. Dessutom ska faktiskt doktorander avsluta sin utbildning i tid. Om så inte är fallet finns tydligen ett strukturellt problem att ta tag i.

En ursäkt som ofta hörs från lärosätena när vi lyfter den här frågan, så ock från Chalmers, är att de har så hög andel extern finansiering (Chalmers har närmare 70%). Men det har även till exempel KTH, som ändå inte har lika stor andel visstidsanställningar.

Något annat som spelar in i hur det ser ut är att det pågår ett projekt på Chalmers där de ska ställa om hela lärosätet så att de som arbetar inom fakulteten ska ha sin lön till 75 procent från basanslag och resten externa medel. Meningen är att få en större förutsägbarhet och lika villkor för de anställda. Detta projekt som ska ta cirka 6 år, har dock visat sig vara svårare att driva igenom än de först trodde. Dessutom, uppepå detta pågår just nu ett arbete med att minska ner antalet institutioner. Allt detta gör att det är lite stökigt internt just nu. Det bidrar nog till att siffrorna ser ut som de gör.

Positivt var att ledningen höll med om att som det är nu inte är bra. De vill vara en attraktiv arbetsplats med bra villkor för sina anställda. Så de har nu börjat studera frågan internt, titta på hur det ser ut på olika institutioner och varför. De sa också att de skulle jämföra med andra lärosäten, hur det ser ut där, vad som skiljer sig åt och i så fall varför.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar