Fler tillsvidaretjänster inom högskolan: ja tack!

Det är glädjande att regeringen insett det som Sveriges Ingenjörer ständigt påpekar, nämligen att akademin, det vill säga landets lärosäten, faktiskt utgör arbetsplats för tusentals anställda. Nu vill vi se förändring!

I måndags presenterade forskningsminister Helene Hellmark Knutsson regeringens ”forskningsproposition” som är avsedd att peka ut riktningen för landets politik för forskning och innovation men även delvis den högre utbildingen de kommande åren.

Den har tidigare lagts fram av regeringen vart fjärde år. Nu var det sagt att den här propositionen skulle täcka en längre tid; tio år istället för fyra år. Intentionen med det är bra, men något stort utslag av det synsättet i proposition är det svårt att hitta om man jämför med förra propositionen som lades av den dåvarande alliansregeringen 2012. De konkreta förslagen i den är ganska få. Enligt rykte verkar tidsbrist ha spelat roll för detta. Det finns ändå en hel del att glädja sig åt och att följa upp framöver.

En viktig fråga som vi i förbundet arbetat med är att den stora andel visstidsanställningar som finns inom högskolesektorn måste minska. Den här inställningen fick vi tydligt stöd för i propositionen, vilket är positivt. Bättre uppföljning utlovas också om hur det faktiskt ser ut när det gäller visstidsanställningarna inom sektorn, något som vi också påpekat igen och igen behövs.

Även om konkretisering av regeringens inställning i handling inte existerar ännu spelar det självklart roll bara att politiken så tydligt sätter ner foten: det är dags för lärosätena att ta sitt ansvar i den här frågan och agera!

Idag har i snitt nästan var tredje forskare och lärare inom teknik, 32 procent, en visstidsanställning inom högskolesektorn. Snittet inom alla ämnesområden är 30 procent. Det ska jämföras med 3 procent bland ingenjörer som är verksamma utanför universitet och högskolor. Exakta siffran varierar stort med lärosäte. Här nedan är de fem ”värsta” lärosätena.

5-varsta-larosaten-visstids-2015Universitet och högskolor agerar som motorer för hela samhällsutvecklingen och är således väldigt viktiga. De behöver vara attraktiva som arbetsplatser för att kunna locka dit bra forskare och lärare. En trygg anställning i form av en tillsvidaretjänst är inte något man ska jobba sig fram till och kanske få på när man passerat 40 år. Det är grunden till ett bra och produktivt arbetsliv – även inom akademin.

De senaste åren har vi besökt lärosätena och träffat både anställda och ledningar för att prata om situationen med de många visstidsanställningarna. Vi presenterar statistik och diskuterar konsekvenser, vad som kan göras och så vidare. Det är något vi kommer att fortsätta med framöver.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar