Lönsamt med visioner och långsiktighet

Med oro ser jag hur det fina gamla företaget Ericsson vrider sig i våndor.

Problem på ägarsidan med samsyn, rekryteringsproblem av ny VD samt ständiga varsel  kan sägas vara ett uttryck för det. Det som räddar företagets attraktionskraft bland våra medlemmar är det starka varumärket och intressanta arbetsuppgifter. Ericsson är allt för viktigt för hela IT-klustret varför vi som förbund arbetar stenhårt för en vändning.

Volvo personbilar hade en liknande situation för flera år sedan. Finanskrisen härjade och ett ägarbyte som skapade stor oro var på gång. Men efter ägarbytet stakades nya vägar ut. Det nya ägarskapet arbetade med långa tidsperspektiv och en insikt i hur viktigt det är med forskning och utveckling och att lyssna på ingenjörerna för att hänga med och utveckla framtidens bilar. Resultatet har blivit en framgångssaga, vinsterna ökar, behovet av ingenjörer ökar och inte minst produktutbudet har ökat. Volvo har rusat i popularitet och ligger idag på tredje plats bland attraktiva arbetsgivare för ingenjörer och har därmed klättrat från förra årets åttonde plats (källa: ingenjörsbarometern). För att nå hit har både fack och företagsledning haft tuffa utmaningar som de på ett skickligt vis har hanterat.

Jag tror att hemligheten ligger i att dels vara långsiktig och våga vara lite djärv, dels att signalera framgångar genom att både rekrytera och behålla ingenjörer. Men för att lyckas med detta måste det finnas roliga och intressanta arbetsuppgifter och en tro på företaget såväl inom ledning, personal som kunder. Volvo har mot många odds lyckats med allt detta och ter sig idag som en vinnare; – grattis till detta alla ni på Volvo!

Ericsson har fortfarande möjligheter att komma tillbaka om interna problem löses snabbt. Den nya strategin behöver genomföras, personalläget behöver stabiliseras, självförtroendet repareras samt förtroendet från marknaden återerövras. Varje gång det varslas om uppsägningar verkar det redan vara diskonterat av marknaden och effekterna blir därför försumbara och faktiskt förväntade.

Jag undrar vad som hade hänt om man hade gått ut med att man vill anställa för att satsa framåt förutsatt att man hade löst sina interna problem. Det hade säkert tagits emot positivt. Hade man sedan undvikit att ha sina anställda som börskurs och konjunkturregulatorer utan i stället sett dem som humaninvesteringar hade nog Ericsson legat på  samma fina resultat som Volvo Cars.

Richard Malmborg

"Gör gärna nedslag i aktuella samhällsfrågor"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar